I detta steg visas hela formuläret. Välkomsttext, frågor samt avslutande tacktext visas här och du kan enkelt kontrollera frågornas utformning, stavning och så vidare.

Här kan du också redigera texten i frågor och svarsalternativ direkt genom att dubbelklicka på vald fråga. För att spara ändringar, tryck enter eller klicka utanför ramen för frågorna.

För att ändra ordningen på frågorna klickar du på vald fråga och drar den till en ny plats.

Klicka på Minimera frågorna för att endast se undersökningens frågor, det vill säga inga svarsalternativ.

Klicka på Expandera frågorna för att se undersökningens frågor med tillhörande svarsalternativ.

navigate_plus Klicka på det blå plustecknet för att expandera enskild fråga och dess svarsalternativ.

navigate_minus Klicka på det blå minustecknet för att minimera enskild fråga och dess svarsalternativ.

edit_16 Klicka på anteckningsblocket för att redigera frågan.

delete2_16 Klicka på det röda krysset för att radera frågan.

Kopiera Klicka här för att kopiera frågan och dess svarsmekanismer.

Ett alternativt sätt att flytta frågor på är att markera frågan i dess vänstra kryssruta och därefter använda pilarna uppe i vänstra hörnet. Om du har många frågor kan det vara enklare att flytta frågor på detta vis.

check_all Klicka på denna symbol för att markera samtliga frågor.

uncheck_all Klicka på denna symbol för att avmarkera samtliga frågor.

nav_up_green_16 Klicka på pilen uppåt för att flytta den aktuella frågan ett steg upp.

nav_down_green_16 Den nedåtriktade pilen flyttar den aktuella frågan ett steg nedåt.

*Obligatorisk I de fall obligatorisk svar har valts kommer detta att anges nedanför den aktuella svarsmekanismen.

Lägg till/redigera logiska hopp

Från denna vy är det möjligt att göra inställningar för så kallade logiska hopp. Logiska hopp innebär att det är möjligt att styra respondentens väg genom frågorna med hjälp av särskilda villkor. Exempel på villkor är att i de fall respondenten svarar ”ja” på fråga 1 så ska denne automatiskt flyttas till fråga 4 utan att besvara fråga 2 och 3.

Ställ in dessa villkor genom att klicka på länken Lägg till/Redigera logiska hopp under den svarsmekanism som regeln önskas för.

Nu öppnas ett nytt fönster där alla svarsalternativ visas. Bredvid svarsalternativen visas en rullgardinsmeny innehållande frågorna och genom att välja en fråga förflyttas respondenten dit enligt de villkor du ställt in.

Observera att logiska hopp endast är möjliga att skapa om svarsalternativen består av radioknappar eller rullgardinsmenyer. Det är endast möjligt att skapa regler i en svarsmekanism per fråga. Vi rekommenderar att aldrig sortera eller ändra ordningen på frågorna efter att logiska hopp är skapade då det är stor risk att misstag uppstår.

Klicka på den gröna pilen för att gå vidare till nästa steg, Distribution.