Kort introduktion för att reda ut begreppen,  är det en enkät eller opinionsundersökningar som ditt företag behöver?

Generell information eller detaljerade svar?

Det finns för- och nackdelar med både enkäter och opinionsundersökningar. För att göra rätt val för er organisation behöver du först tydliggöra vilka svar ni söker och vad syftet med undersökningen är. Räcker ett övergripande resultat eller krävs det att svaren är mer detaljerade?

En grupp människor format som en pratbubbla

När används opinionsundersökningar?

En opinionsundersökning består oftast av en fråga med flera svarsalternativ och är en användbar metod för att ta reda på en generell uppfattning hos en demografisk grupp, till exempel vart marknaden är på väg, vilka trender som är aktuella eller vilken politisk åsikt som är starkast just nu. Detta ger dig tillgång till hundratals eller tusentals nyckelpersoner som vägleder ert företag i rätt riktning.

Undrar du om er produkt eller tjänst tilltalar ungdomar i åldrarna 15-18? Genomför en opinionsundersökning och ta reda på svaret.

När bör företaget använda enkäter?

En enkät är mer detaljerad och resultatet består av fördjupade svar samt personliga kommentarer och åsikter. Den är oftast riktad till en specifik målgrupp som exempelvis kunder eller företagets anställda. Undrar du om medarbetarna är nöjda med sina arbetssituationer, har några framtidsförhoppningar inom företaget eller om de känner sig felbehandlade av någon på arbetsplatsen? Skapa en enkät och ta reda på svaret.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Skillnad mellan undersökningar i den tid som krävs

Eftersom en opinionsundersökning endast består av en eller två frågor så tar den bara några sekunder att skapa och för era deltagare att genomföra. De markerar ett passande svarsalternativ och voilá – det är klart!

En enkät kräver däremot mer tid och engagemang ifrån era deltagare eftersom vissa frågor kräver mer betänketid och utförliga kommentarer istället för att markera ett passande svarsalternativ.

Samma sak gäller de som ansvarar för att analysera svaren. Resultatet ifrån en opinionsundersökning presenteras direkt på skärmen i realtid medan en enkät först måste analyseras noggrant för att informationen ska leda till ett faktiskt resultat. Den detaljrika feedbacken leder dig däremot förhoppningsvis i rätt riktning för att genomföra eventuella förbättringar eller utveckla ett specifikt område.

Att ställa rätt frågor, analysera resultatet och få tillgång till rätt deltagare är en svår process och kan kräva professionell vägledning. Tillsammans med Netigate får du en samarbetspartner som är specialiserad på bland annat webbenkäter och opinionsundersökningar. Vi hjälper gärna ert företag genom hela processen.

Läs mer om Netigates lösningar och ta reda på hur vi kan hjälpa dig få större insikt och fatta rätt beslut: opinionsundersökningar och marknadsundersökningar