enkätfrågor

Enkätfrågor kan vara en hel vetenskap. Oavsett vilken typ av enkät du ska skicka finns det vissa generella saker som är bra att tänka på när du skriver enkätfrågor. För att få en hög svarsfrekvens och så få avhopp som möjligt är det viktigt att underlätta så mycket som möjligt för respondenten. Olika typer av frågor kräver olika möjligheter att besvaras. Exempelvis kan en slider underlätta för respondenten att välja på en skala eller en rullgardinsmeny göra det lättare att välja boendeort. Vi har listat 7 saker att tänka på när du skriver dina enkätfrågor.

Enkätfrågor – 7 tips

1. Skriv enkla och tydliga enkätfrågor

Att alla respondenter ska förstå frågan är det allra viktigaste att tänka på när du skriver. Skriv tydligt och försök undvika branschspecifika ord.

2. Försök att täcka så många möjligheter som möjligt i svarsalternativen

Att inte ge respondenten tillräckligt med alternativ kan ge både frustrerade respondenter och missvisande resultat. Men självklart går det inte alltid ha svarsalternativ för alla.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

3. Testa dina frågeformuleringar

Låt ett antal kollegor testa undersökningen och komma med feedback. Be dem markera allt de inte förstår eller tycker är minsta otydligt. På så sätt kan du optimera dina enkätfrågor och försäkra dig om att mottagaren förstår.

4. Komplettera alternativen med ”annat/annan”

Vill du veta alternativet lägger du också till möjligheten för respondenten att skriva i sitt alternativ.

5. Kombinera inte flera enkätfrågor i en

Fråga till exempel inte hur supportens service och kunskap upplevdes. Om respondenten tycker att servicen var utmärkt men kunskapen ganska låg är det omöjligt att svara på den frågan och det ger er otillförlitliga resultat och irriterade respondenter. Se därför till att inte kombinera fler frågor i en.

6. Undvik värdeladdade ord i dina enkätfrågor

Både positiva och negativa värdeladdade ord kan påverka respondentens svar. Försök att vara neutral när du skriver dina enkätfrågor.

7. Var tydlig med vad du frågar om

Om du frågar efter en specifik händelse eller produkt, var tydlig med vilken du menar. Beskriv produkten eller händelsen om det finns möjlighet att respondenten inte känner till den.

Vill du ha fler tips? Läs också Din 5-stegsguide till att analysera undersökningsresultat.