Det är framförallt det viktiga D-vitaminet som ungdomar riskerar att få brist på under vinterhalvåret.

aco-logo Svenska barn och ungdomar har bland de sämsta kostvanorna i Norden. De tror de har hälsosamma matvanor, men äter alldeles för lite frukt, grönsaker och fisk och riskerar brist på viktiga näringsämnen.

I en svensk undersökning som genomförts av Netigate på uppdrag av ACO, uppger 54 procent av de tillfrågade ungdomarna i åldern 15-18 år, att de äter grönsaker varje dag, men bara 1 av 10 kom upp i en mängd som motsvarar Livsmedelsverkets rekommendationer. Hela 9 procent svarade att de aldrig eller mycket sällan åt grönsaker. När det gäller frukt så är det endast 5 procent av de tillfrågade ungdomarna som når upp till den rekommenderade mängden per dag. Endast 10 procent uppger att de äter fisk minst tre gånger i veckan, vilket är vad Livsmedelsverket rekommenderar, medan 27 procent uppgav att de sällan eller aldrig åt fisk. – Att äta rätt är otroligt viktigt när man växer. Därför är det oroande att se att så många barn och ungdomar inte äter tillräckligt näringsrikt och varierat.

Det är framförallt det viktiga D-vitaminet som ungdomar riskerar att få brist på under vinterhalvåret, särskilt om man inte äter tillräckligt med fisk. Men även järn och kalcium, som både killar och tjejer behöver under tonåren, kan vara svårt att få i sig i tillfredställande nivåer när kosten eller kunskaperna brister, säger Marianne Wrife, nutritioninst.

https://www.cisionwire.se/aco/r/svenska-ungdomar-ater-for-lite-fisk–frukt-och-gronsaker,c9354575

För mer information kontakta gärna:

Jonna Bendtsen, nutritionist, ACO Hud Nordic AB, om undersökningen, tel. 076-307 26 08, e-post Jonna.Bendtsen@aconordic.com

Marianne Wrife, nutritionist/kost- och friskvårdskonsult, Kropp i Harmoni, tel. 076-84 99 301, e-post marianne.wrife@gmail.com

Source: https://www.fri-kopenskap.se/zino.aspx?articleID=40957