Med de nya funktionerna kommer ditt arbete med Netigate att bli ännu enklare.

Redigera frågor direkt från översiktsmenyn.
Lättare att sortera undersökningar i kategorier.
Ny avancerad sökfunktion som gör att du snabbt hittar vad du söker.
Exkludera ord i Word cloud.

Redigera undersökingar genom Drag & Drop

För att kunna redigera undersökningar enklare har vi skapat en Drag & Drop funktion för översiktsvyn. Nu blir det lättare att flytta runt frågor eftersom du bara behöver klicka och dra dem till en ny plats.

Vi har även förenklat redigeringen av texter i frågorna direkt från översiktmenyn. För att ändra texten i frågan, svarsalternativen eller mekanismrubriker klickar du nu bara på aktuell fråga. Denna funktion fungerar i iPad, Iphone och Android samt alla webbläsare.

redigera-enkatfragor-enkelt
Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Sortera dina undersökningar lättare

Vi har gjort det lättare för dig att hålla ordning och reda bland undersökningarna. Under Inställningar hittar du “Undersökningskategorier” och där du kan ta bort gamla kategorier och lägga till nya. I översiktsvyn klickar du sedan och drar undersökningar för att smidigt sortera in dem i kategorier.

redigera-enkatkategorier-enkelt

Ny avancerad sökfunktion hjälper dig att hitta snabbt

Den nya sökfunktionen hittar du till höger i startmenyn. När du söker på ett ord får du upp träffar i kategorierna Undersökningar, Frågor, Respondenter och Konton. Kategorierna är tydligt separerade med olika färger. Om du söker på en specifik respondent kan du klicka på namnet för att se vilka undersökningar personen deltagit i, om den har svarat på undersökningen ännu och i så fall också vad personen svarat.

Det finns även en ruta att klicka i för att inkludera fritextsvar i sökningen.

Belöna respondenten direkt efter avslutad undersökning

Nu finns möjligheten att belöna respondenten omedelbart efter att personen har svarat klart på undersökning. Genom en kod för exempelvis en trisslott får respondenten direkt tillgång till sin gåva. Du betalar för ett antal koder och sätter ett maximalt antal på hur många som ska få en belöning efter att de har avslutat undersökningen.
Fördelen med att erbjuda en belöning direkt efter att undersökningen är besvarad är att det ökar motivationen att delta i undersökningen jämfört med om belöningen skulle komma senare.

Fler funktioner för att anpassa WordCloud

Vi har utvecklat fler funktioner som gör att det blir lättare att anpassa Wordcloud i dina undersökningar. Ett Wordcloud är en sammanställning av fritextsvar där vanligt förekommande ord framträder tydligare. Det gör att fritextsvaren blir enklare att överblicka och det är också ett snyggt och tydligt redskap att använda i presentationen.
När du klickar på ett ord visas alla fritextsvar som innehåller just detta ord upp. När du för pilen över ett specifikt ord dyker det upp en grå ruta med alternativ. I rutan framgår antalet gånger som ordets använts i undersökningenn och du kan då välja att exkludera eller svartlista ord. Ett exkluderat ord syns inte längre i just den undersökningen. Du återställer enkelt ordet genom att välja återställ på samma ställe. Om du däremot har svartlistat ett ord exkluderas det i alla undersökningar på kontot. Redigering och återställning av svartlistade ord gör du under inställningar.