Är ditt företag för litet för marknadsundersökningar?

Alla företag föds med en grundidé. Du kanske har uppmärksammat ett behov, följa med en het trend eller bara bevisa för andra att “du kan bättre”. Det är också sannolikt att du har tagit ett första steg mot en fantastisk möjlighet. Vad är det som gör att just ditt företag skiljer sig från alla andra? Passion, drivet att göra en skillnad? Hur som helst, efter att du har etablerat en blomstrande idé behöver du verktyg för att säkerställa din framtida succé.

Det här är överraskande nog ett område som fortfarande försummas av många företag, oavsett storlek, nämligen: marknadsundersökningar.

Marknadsundersökningar behandlas på olika sätt

När du utvecklar företagets affärskoncept och strategi har de budgetansvariga självklart olika kostnader att prioritera. Framförallt små företag som har en begränsad budget väljer ofta att spendera marknadsbudgeten på traditionella metoder, som i den första anblicken verkar vara det billigaste alternativet. Många metoder har tyvärr blivit helt föråldrade och visar sig i de långa loppet bidra med osäkra slutsatser och lett till kunskapsgap som är grundade på antaganden. Dramatiskt nog upptäckter småföretagen detta efter att pengarna har spenderats.

En rapport från Forrester påvisar att mindre än 0,5% av all marknadsinformation blir analyserad och använd. Samtidigt visar deras analys att endast en 10% – ökning av informationsanvändandet skulle leda till en ökad inkomst på 65 miljoner dollar i ett typiskt Fortune 1000-företag.

win-customer-back-churn-prevent

Kunskap förvandlas till tillväxt

Olika källor är överens om att marknaden innehåller en rad olika dynamiker som behöver bli förstådda för att en produkts prestation ska kunna leda till tillväxt i företaget. Statistik visar att ju mer noggrant du utformar din marknadsundersökning desto mer värde kommer de ge ditt företag. För att lära dig mer om hur du kan gå tillväga, vänligen fortsätt läsa om Hur en ordentlig marknadsundersökning kan leda till nya tillväxtmöjligheter.

Definiera de gemensamma kärnvärdena

Med konkret information blir det lättare för dig att förstå din köpares persona – vilket underlättar när du vill förstå din marknad och hålla din verksamhet kundfokuserad. Denna metod sammanställer och definierar specifika egenskaper för att kunna beskriva den ideala kunden, vilket gör “marknaden” mindre abstrakt. På det sättet arbetar marknads- och säljavdelningen mer sammansvetsat. Köparens persona blir en del av de gemensamma kärnvärdena som lägger själva grunden för företaget och driver det framåt. Enligt HubSpot har de tydligaste köparpersonas skapats utifrån datainsamlingar som bland annat innehåller marknadsundersökningar.

Bli konkurrenten som aldrig sover

En av de mest intressanta dragen som marknader har är att vissa behov inte är lika tydliga som andra. Vem hade kunnat veta att det fanns ett behov att göra mobilerna smartare när vi redan hade datorer som gjorde det största jobbet? Det går att skapa en efterfrågan. Marknaden anpassar sig efter förändringar och likaså företagen – det ett fenomen att hela tiden interagera. Därför är det viktigt att ditt företags varor eller tjänster alltid är flexibla och anpassningsbara efter marknaden och hela tiden är ett steg före dina konkurrenter. På det sättet kommer ditt företag att överleva på lång sikt. Fallstudier visar att det är väldigt lönsamt att investera i marknadsundersökningar för att förbättra dina konkurrensfördelar.

Att få avkastning på investeringen är inte en fråga om perspektiv

Beroende på omfattningen och syftet med marknadsundersökningsprojektet måste du anpassa dina resurser därefter. Du måste prioritera – precis som vanligt.

Det finns ingen marknadsundersökningsmall som fungerar för alla. Å andra sidan, alla typer av företag – oavsett storlek – drar nytta av att göra marknadsundersökningar.

Med bevisen som har presenterats ovan är det tydligt att marknadsundersökningar behöver få en större plats – och ses som ett värdefullt verktyg när det kommer till ett företags överlevnad och tillväxt. Målet är att använda din budget på rätt sätt. Kom ihåg att det kostar dig mycket mer att inte förstå din marknad och det är särskilt viktigt i uppstarten av ditt företag.

Goda nyheter: Internet gör marknadsundersökningar så mycket enklare för dig. Med hjälp av online-undersökningar kan du samla en omfattande och kvalitativ data i realtid på ett mycket effektivt sätt. Nyckeln är att välja rätt verktyg som hjälper dig att utforma undersökningen för att täcka olika segment och mål. Upptäck vilken typ av data som verkligen betyder något och hur den sen kan användas.

Rekommenderad läsning

Komplett guide: Produktutveckling under eran av Customer Experience

Även om du utvecklat produkter i åratal eller ämnet överlag känns som en självklarhet så har det hänt en del de senaste åren. Utvärderingar inom produktutveckling är ytterligare en viktig…

Marknadsundersökningar – en grundpelare för organisationer som lyckas

Kunskap om marknadsläget inom din bransch kan göra stor skillnad. Det är det allseende ögat och den eviga källan till strategiska drag och smarta beslut bland företag över hela världen.…

Hur kostsamt är varumärkets ohälsa för ett företag?

Detta är en av de vanligaste frågorna som företag ställer sig. Och ärligt talat kan det vara en av de svåraste frågorna att svarar på. Först och främst, vad betyder…

Pröva Netigate idag

Vi hjälper dig att förstå de människor som är viktiga för verksamheten – dina kunder, konsumenter och medarbetare.

Prova Netigate
Håll dig informerad

Registrera dig och få vårt toppinnehåll direkt till din inbox - nya insikter garanteras.

Tack för din prenumeration

Du kommer snart att få ett bekräftelsemail.