Vårt Professional Services-team erbjuder hjälp och anpassade verktyg för att aktivera, analysera och öka lönsamheten på ditt företag.

I Professional Services-teamet finns bland andra Anna Tjernström och Astrid van den Brink, som i över tre år har hjälpt Netigates kunder att utvecklas och öka lönsamheten via Netigates onlinebaserade mjukvara för enkäter. Anna och Astrid ingår i det internationella teamet som består av rådgivare och experter som kan ge specialanpassad hjälp utifrån kundens behov.

Astrid and Anna from our Professional Services team vill hjälpa företag att öka lönsamheten

Företag tar hjälp av Netigate i flera olika syften. Kund– och marknadsundersökningar kan användas för att visa den nuvarande marknadsefterfrågan och hjälpa till att anpassa tjänster till efterfrågan. Medarbetarundersökningar är också en viktig del, som kan användas för att skapa en bättre arbetsmiljö och ökad produktivitet.

Oavsett om det handlar om projektledning, analyser, workshops, brainstorming, hjälp för start-ups eller övergripande planering så finns Netigates team Professional Services där för att hjälpa till. Netigate vill göra det lättare att samla data för att driva positiva förändringar i organisationer. Att öka lönsamheten och driva förändringar är slutmålet med en undersökningsplattform som Netigate.

Hjälp som passar dig

Något av det mest värdefulla som Professional Services erbjuder är flexibilitet. Astrid förklarar hur teamet utformar och anpassar tjänsterna till varje kund:

“Oavsett var i processen du är för ett projekt är så kan vi hjälpa till. Det är det gör oss unika på marknaden. Vi behöver inte nödvändigtvis vara med från början, utan vi kan komma in under vilken del som helst av ett projekt eller en undersökning. Om en kund redan har resurserna för att göra analyser så finns det ingen anledning för oss att göra det. Men vi kan förstås hjälpa till med utbildningar om de önskar – vi försöker dock inte sälja några tjänster som de inte är i behov av. Vi anpassar tjänsterna eftersom vi vill att vår hjälp ska leda till en förbättring.”

Det är tack vare detta arbetssätt som kunder verkligen kan gagnas. Anna berättar: “Det är värdefullt att ha en expert inom området som kan hjälpa till och presentera de relevanta resultaten. Du kan fortfarande leda ditt projekt internt. Du behöver inte lämna över allt, du tar bara hjälp av oss för att uppnå ännu bättre resultat.”

Anna menar att grunden till flexibiliteten är grundläggande hos företaget: “Netigate började med en enkätplattform som passar alla olika typer av kunder. Därför behövde rådgivningen anpassas till vad kunderna behövde utifrån deras projekt.”

För att kunna tillhandahålla en bred lösning finns i varje Customer Team medarbetare från Professional Services, men även t.ex. Insight Consultants och Technical Project Managers. Läs mer om Netigates Customer-team här. “Inom respektive team går vi igenom kundens läge och ser om vi kan erbjuda någon hjälp.” Astrid fortsätter: “Vi har en proaktiv approach som visar våra kunder vägen att utvecklas.”

Professional Services erbjuder också utbildningar för att kunder ska få ut det mesta av produkten – både tekniskt och metodologiskt.

Vårt arbetssätt ger en flexibel helhet. Det innebär att vi lyssnar och ger relevant feedback till kunderna. I grunden så är produktens bas samma för alla kunder. “Det som är så bra med Netigate är att det inte bara är en lyxtjänst riktad mot dem med stora budgetar”, säger Astrid. “Våra kunder kan själva välja om de vill ha mer hjälp.”

Med fokus på framsteg

Vi fokuserar alltid på utvecklingen. Det är därför Professional Services fokuserar på det som är viktigast. Astrid berättar: “Vi försöker ge våra kunder konkreta råd med som tydligt visar fokusområden. Det kan exempelvis vara sätt att öka kundlojaliteten, kundnöjdheten eller medarbetarnöjdheten. Vi vill göra det lätt för kunder att prioritera rätt för att utvecklas. Vår rådgivning är till för att de ska få det så bra som möjligt.”

Astrid van den Brink, Head of Professional Service på Netigate

Astrid van den Brink, Head of Professional Services

Utöver hjälpen för att lätt kunna använda produkten och datan, så hjälper vi även till med hur informationen kan kommuniceras effektivt internt, t.ex. genom sammanställningar, presentationer eller i digitala gränssnitt. “Det handlar om mer än att skicka ut en enkät och presentera resultatet för ledningen. Vi hjälper våra kunder att tolka informationen och omsätta den till kunskap,” förklarar Astrid.

Arbetssättet har utvecklats under Astrids och Annas tid på Netigate, och den nuvarande metoden skapar goda resultat och långvariga samarbeten. “Vi siktar alltid mot att skapa långsiktiga partnerskap med våra kunder. Det hjälper oss att följa upp effekterna av vår rådgivning. Det finns flera exempel på fall där uppföljande undersökningar visade förbättringar efter Netigates hjälp. Dessutom var nöjdheten högre,” säger Astrid.

Anna håller med: “När jag först började var vi mer fokuserade på produkten, men nu är vi istället mer inriktade på processen.”

Växande expertis

Professional Services-teamet planerar att fortsätta utveckla sitt arbetssätt för att bistå kunderna ännu mer med projekt inom medarbetarengagemang. “Vi vill utveckla hur processen fortsätter efter enkäten. Vi strävar efter att alltid förstå våra kunder bättre. Därför blir vi inte bara experter på undersökningarna vi gör, utan också inom våra kunders områden.”