Vare sig du skapar en enkät för första gången eller om du vill spara lite tid kan en enkätmall snabbt och enkelt hjälpa dig att ta fram en professionell enkät. Fördelen är att du är garanterad riktiga insikter som därmed går att göra en handlingsplan runt. Med Netigates enkätmallar kan vem som helst bli en feedbackexpert på nolltid. I den här genomgången får du reda på vilka mallar Netigate har och se exempel på dem.

I den här artikeln tittar vi närmare på några av de mest användbara enkätmallarna som du har tillgång till via Netigate. Även du som provar Netigare utan licens i 30 dagar har full tillgång till vårt bibliotek av enkätmallar. Samtliga undersökningsmallar har noggrant utformats av våra Insight Analysts med mångårig erfarenhet. Det innebär att varje fråga är utformad specifikt för att ta dig närmare ditt mål.
De surveymallar vi erbjuder täcker alla dina enkätbehov, från kundundersökningar till medarbetarundersökningar och marknadsundersökningar.

I den här artikeln

  Generella enkätmallar som hjälper dig att komma igång

  Enkätmallar kan gynna alla, även dig som redan har ett tydligt mål med din undersökning. En generell enkätmall kan hjälpa dig med layout och design samtidigt som den är tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till just dina behov.

  Genom att använda dig av Netigates enkätmallar blir det också lättare att integrera logik i enkäten, vilket skapar smartare frågeformulär. Det innebär bland annat att respondenten automatiskt slipper svara på irrelevanta frågor genom att skickas direkt till olika uppföljningsfrågor beroende på hur de svarar. Detta är en viktig del i att säkerställa korrekta svar. Om en respondent tvingas att svara på en irrelevant fråga kan det leda till felaktiga resultat eller att respondenten väljer att avsluta undersökningen.

  Titta igenom dina frågor en extra gång innan du går live med din enkät, då undviker du att din data blir “förorenad”.

  När du använder dig av en enkätmall kan du självklart anpassa frågorna så att de passar just dina behov. Du kan både ta bort frågor som inte är relevanta för din undersökning och lägga till egna frågor. Alla företag och organisationer har egna utmaningar så att kunna anpassa är viktigt så du får ut precis den insikt som din organisation behöver.

  En enkätmall fungerar dessutom utmärkt att använda som grund för att anpassa till din egen enkäts unika behov.

  När du anpassar din enkät från ett existerande frågebatteri, är det viktigt att tänka på följande:

  • var specifik
  • undvik känsloladdade ord
  • ha konsekventa skalor genom hela enkäten (ex. 1-5)
  • ta hänsyn till vilken/vilka enheter enkäten kommer att besvaras från (mobil, dator osv)
  • tänk på ordningen i frågeställningen (logiken)

  För fler användbara tips, ta en titt på vår artikel Så skriver du bättre enkätfrågor och lär dig mer om hur du får en hög svarsfrekvens och så få avhopp som möjligt.
  Ta också en titt på vår artikel; 6 tips för en bättre mobilenkät.

  Har du redab en särskild typ av undersökning i åtanke? Vi har en rad enkätmallar du kan utforska för både kund-, medarbetar-, och marknadsundersökningar. Scrolla vidare för att hitta just din.

  Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

  Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

  Enkätmallar för kundundersökningar

  Feedback från kunder kan samlas in vid flera olika tillfällen; från kundens första interaktion via er hemsida, till köptillfället och efter.

  Med hjälp av en kundundersökningsmall kan du skapa en anpassad kundundersökning som automatiskt mejlas ut till dina kunder efter ett avslutat inköp, vid en viss tid efter köpet eller integreras direkt i er hemsida för kontinuerlig feedback.

  Nedan går vi igenom ett urval av våra kundundersökningsmallar och hur de kan se ut i Netigates plattform.

  Kundservicemall

  En enkätmall för kundserviceuppföljningar:

  kundservice

  En kundservice-undersökning är en bra grund för att samla in feedback kring kvaliteten och hastigheten på din kundservice. Netigate har två undersökningsmallar för uppföljning av kundservice, beroende på hur omfattande du vill att undersökningen ska vara.

  Genom att erbjuda både en ‘fullständig’ och en “light” version av enkätmallen kan du välja den variant som passar både tillfället och ditt behov bäst. Om du är i behov av djupgående feedback på kundservice i din organisation är den fullständiga versionen utformad för att gräva lite djupare.

  Kundservice Light-versionen är däremot en användbar utgångspunkt för att snabbt utvärdera kund-medarbetar interaktionen direkt efter att den ägt rum.

  Exempelmall för att förebygga Churn och Anti-Churn enkätmall

  Våra churn-mallar är väldigt populära och mäter kundbortfall. Det finns fler faktorer som skapar churn och en rad sätt att motverka det. Med hjälp av denna churnundersökningsmall kan du få kontakt med dina tidigare kunder och få reda på exakt varför de valde att avsluta sin konsumtion hos er. Så snart du har kartlagt de vanligaste anledningarna kan du börja agera för att motverka liknande bortfall i framtiden.

  Anti-Churn mallen fokuserar på dina passiva kunder och hjälper dig att motverka churn innan det händer.

  anti-churn

  Den här undersökningen innehåller tre frågor till passiva användare/kunder;

  • Är det något vi kan hjälpa dig med?
  • Hur nöjd är du med produkten/tjänsten
  • Kan vi erbjuda dig personlig rådgivning med en av våra experter?

  Churn-mallen däremot, fokuserar på de kunder som du redan förlorat och ger dig en möjlighet att ta reda på varför.

  Churn Analysmall
  Konkurrensen på de flesta marknader är stenhård och även dina bästa kunder kan plötsligt lämna. Ökande kundbortfall är idag ett stort hot mot de flesta företag. För att motverka risken att förlora ännu fler kunder kan du börja fråga dina kunder varför de valde att lämna er. Är du medveten om den vanligaste orsaken till varför dina kunder väljer att avsluta sitt samarbetet med er?

  churn mallen

  Notera: churn undersökningar passar främst SaaS företag som erbjuder en prenumerationstjänst.

  Chun och Anti-Churn mallarna riktar sig mot passiva eller förlorade kunder. Behöver du en enkätmall med frågor som riktar sig till tidigare bortfall kan du använda vår Win/Loss mall.

  ”Customer Win/Loss”-mall

  När du vinner eller förlorar en ny kund är det viktigt att förstå varför och vad som ligger till grund för deras beslut. Vår Win/Loss mall är perfekt för att förstå kundens resonemang i detta tidiga stadie!

  win-loss mall

  Den här kundenkätmallen utvärderar följande:

  • Om en kund;
   • väljer din tjänst/produkt
   • inte har bestämt sig ännu
   • väljer en annan tjänst/produkt
  • Främsta anledningen för beslutet
  • Utvärdering av tjänsten/produkten, erbjudandet, kontaktpersonen, företaget och timingen

  Kundnöjdhet för B2B

  kundnöjdhet B2B mallen

  Lyssna på vad dina kunder har att säga om er genom att implementera en kundnöjdhetsundersökning. Denna typ av undersökning fångar inte bara upp en direkt och interaktionsbaserad feedback, utan även den generella kundnöjdheten.

  Målet är att fånga det generella intrycket av företaget och varumärke. Riktar ni er mot företagskunder så rekommenderar vi att du laddar ner den enkätmall som är specifikt utformad för B2B kunder.

  Kundnöjdhet för B2C eller retail

  kundnöjdhet B2C mallen

  Den här enkätmallen har samma mål som den tidigarenämda men riktar sig mot B2C segmentet eller företag som verkar inom dagligvaruhandeln. Den är utformad för att fånga upp den generella kundnöjdheten och utforskar både kvalitativ och kvantitativ feedback från slutkunden genom att kombinera skalor med fritextfrågor.

  Net Promoter Score (NPS)

  net promoter score mall

  Det här är en koncis men effektiv enkätmall med två avgörande frågor: Hur troligt är det att du skulle rekommendera (vårt företag) till en kollega eller vän? och Varför inte? Dessa mäts på en skala från 0-10. Den här enkätundersökningen ger dig kvalitativ data som enkelt kan mätas över tid, användas som riktmärke och användas för att jämföra sig med konkurrenter.

  Enkätmallar för Medarbetarundersökningar

  Från den koncisa och mätbara Employee Net Promoter Score (eNPS), till onboardingenkäten eller exitundersökningen, vi har utformat enkätmallar som gör det enkelt för dig att mäta och förbättra varje del av dina medarbetares upplevelse.

  Med den höga konkurrens som råder på arbetsmarknaden är det viktigt för arbetsgivare att se till att de lyckas attrahera och behålla engagerade och eftertraktade medarbetare. Våra enkätmallar hjälper dig att göra just det! Via Netigates undersökningsplattform kan du automatisera distributionen av dina enkätundersökningar vid särskilda tidpunkter under dina medarbetares tid hos er. Att samla in feedback och bibehålla en god relation med sina medarbetare har aldrig varit lättare.

  eNPS

  eNPS mall

  Enkätmallen eNPS är utformad så att den riktar sig mot medarbetare istället för kunder. Det är en koncis men effektiv enkätundersökning som förutom att mäta svaret på den specifika frågan, dessutom inkluderar bakgrundsinformation om respondenten såsom avdelning, anställningstid osv. Om din avdelning är liten eller vill hålla feedbacken helt anonym så är detta också möjligt.

  Onboardingenkät

  Vi är övertygade om att du, precis som vi, anser att onboarding är en viktig del i varje medarbetares anställning och en investering som får medarbetarna att trivas.

  onboardingenkät mall

  Den här enkätmallen innehåller frågor som hjälper dig att utvärdera följande:

  • Det generella intrycket av onboardingen
  • Upplevelsen av rekryteringsprocessen
  • Första dagen på arbetsplatsen
  • Specifika delar av onboardingen

  Exitundersökning

  exitundersökning mall

  Det enda positiva med att en medarbetare lämnar är att man ges en möjlighet att ta reda på vad som kan förbättras. Med hjälp av en exitundersökning kan du samla in feedback på vad som behöver förbättras för att hålla dina medarbetare nöjda och lojala. Att rekrytera nya medarbetare är både kostsamt och tidskrävande, speciellt i rådande arbetsmarknad, så man vinner på att ta till sig av det som kommer fram i en exitundersökning.

  360 Feedback – Chef 360

  Chef 360 är en väldigt populär och uppskattad enkätmall. Den hjälper dig att bygga en värdefull medarbetarundersökning där dina medarbetare, inom olika avdelningar, har möjlighet att utvärdera sina chefer. Undersökningen skickas till chefens kollegor, med samma senioritet, till de medarbetare som rapporterar direkt till chefen och slutligen chefens chef. Det ger en fullständig, 360, insyn i chefens styrkor och utvecklingsområden.

  chef analys mall

  Medarbetarengagemang

  Vi har nyligen uppdaterat vår enkätmall för medarbetarengagemang för att göra den så relevant för 2019/2020 som möjligt. Den här enkätmallen hjälper dig att få en generell överblick inom följande områden:

  • Helhetsintryck;
  • arbetsmiljö;
  • arbetsuppgifter och utveckling;
  • ledarskap;
  • internkommunikation;
  • företagets mål och vision; och
  • eNPS.
  Medarbetarengagemang mall

  Att mäta engagemang är otroligt viktigt – medarbetarengagemang har en direkt påverkan på företags kundnöjdhet och ekonomiska tillväxt.

  En medarbetarundersökning kring engagemang bör dessutom innehålla en del med frågor kring hållbart engagemang för att skapa en företagskultur som värderar sina medarbetares välmående.

  Enkätmallar för marknadsundersökningar

  Marknadsundersökningar skiljer sig ofta från kund- och medarbetarundersökningar genom att de är projektbaserade och inte en lika stor del av det dagliga feedbackarbetet. Trots detta kan det vara till stor hjälp att använda sig av en enkätmall, flera av våra mest populära mallar ligger under denna kategori.

  Varumärkesundersökning

  varumärkesundersökningsmall

  Enkätundersökningar som skapats med hjälp av vår varumärkesundersökningsmall täcker alla de viktiga frågorna såsom:

  Vilket varumärke är det första kunden tänker på inom en specifik kategori? Hur medvetna och bekanta är dina potentiella kunder med ert varumärke? Använder de redan era produkter/tjänster? Vad associerar kunderna med ert varumärke (ex. exklusivt, billigt, sportigt, gammalmodigt etc.)? Med den här typen av undersökning kan du få veta vad som får kunderna att välja er eller era konkurrenter och hur du kan skräddarsy er kommunikation och reklam för att bättre nå ut till er målgrupp.

  Kampanjmätning

  Kampanjmätning mall

  Har du nyligen gått ut med en ny reklamkampanj och vill utvärdera hur effektiv den var och vilken räckvidd den fick? Den här enkätmallen som används vid en avslutad kampanj är en perfekt lösning för att spara både tid och pengar.

  Koncepttest produkt

  Koncepttest produkt mall

  Med hjälp av vårt koncepttest för produkter kan du enkelt undersöka följande områden:

  • Ide- och koncepttest: Validera ditt koncept bland kunder i din målgrupp innan du fortsätter att utveckla och lanserar. Det ger dig en möjlighet att göra förbättringar för att din produkt/tjänst ska bli så framgångsrik som möjligt när du väl påbörjar din försäljning.
  • A/B test: Be målgruppen välja vilken av två produkter de föredrar. Alternativt, vilken design, version eller namn de föredrar på en specifik produkt.
  • Köpbeteende: Vilka faktorer påverkar din målgrupp när de planerar att köpa den typ av produkt som ni erbjuder?

  Varumärkestracking och produkttracking

  Vår brand tracker är enkätmallen för varumärkes- eller produkt-tracking. Den passar bäst när du planerar att köra samma undersökning flera gånger över en längre tid. Vad det innebär är en möjlighet att följa förändringarna i konsumenternas varumärkeskännedom och användning samt även associationerna till din produkt/tjänst eller varumärke.

  Få insikt i hur konsumenternas uppfattning av ert varumärke eller produkt varierar över tid. Att det varierar kan bero på flera olika faktorer, bland annat:

  • din egen eller dina konkurrenters kommunikation
  • externa events
  • det ekonomiska läget i landet/världen eller
  • andra externa influenser

  En viss mängd svar samlas in varje vecka under ett år. Den data som fås fram kan även brytas ner i specifika målgrupper såsom demografi, ålder etc.

  Anmälan event/kurs och Kursutvärdering

  kursutvärdering mall

  Ännu en väldigt populär enkätmall på Netigates undersökningsplattform. Omkring 35% av våra kunder använder denna enkätmall i kombination med andra.
  ‘Anmälan event/kurs’-mallen används före eventet eller kursen och underlättar registreringen. Det hjälper även med att samla in nödvändig information om era deltagare i ett användarvänligt, digitalt format.

  Därefter hjälper ‘Kursutvärderingsmallen’ dig med uppföljningen efter eventet så att du får feedback kring vad som funkade bra.  Vad kan förbättras inför nästa gång? Dessa två mallar kan användas i kombination med varandra för en helhetsbild.

  Web360

  Feedback via din hemsida är en viktig del när du gör marknadsundersökningar. Genom att använda en webbenkät, widget eller länk kan du få omedelbar feedback från de som besöker din hemsida. Med hjälp av en web360 enkätmall får du mer ingående insikter än vad Google Analytics kan ge dig. Du får veta:

  • vilka som besöker din hemsida,
  • vad de letar efter, och
  • om de har hittat vad de letar efter på din hemsida.
  web 360

  Ett exempel på en feedback flik som dyker upp på hemsidan för att inhämta användarinsikter

  Prova själv!

  Har du insett vikten av att använda webbenkäter? Är du intresserad av att se hur det kan förbättra just din organisation? Varför inte komma igång direkt genom att skapa en passande undersökning med hjälp av Netigates enkätmallar! Avslutningsvis så får du tillgång till samtliga enkätmallar när du testar Netigate kostnadsfritt i 30 dagar.

  Registrera dig här och få tillgång till Netigates kraftfulla undersökningsplattform och samtliga enkätmallar, kostnadsfritt i 30 dagar!

  Lyckades du inte hitta en enkätmall som passar dina behov? Hör av dig till oss så hjälper vi mer än gärna till!