Spar tid genom automatisering av era feedback-flöden

Att automatisera utskick av enkäter gör det lättare att samla in omedelbar feedback från respondenterna och ökar era möjligheter att omedelbart agera på den. Du når din specifika målgrupp när det är som mest relevant för dem och förenklar hela arbetet kring undersökningsprocessen eftersom mer kan skötas automatiskt. Vilka system som ska kopplas ihop, vilka undersökningar som ska triggas, när de ska skickas och hur det ska presenteras kan självklart skilja sig beroende på storlek och behov i varje företag eller organisation.

Fem exempel på hur större och mindre företag kan arbeta med automatiserade enkäter

Här är fem exempel på hur företag i olika storlekar och branscher kan arbeta effektivare genom att automatisera sitt undersökningsarbete med API.

Konsultbolaget som automatiserat både kund- och medarbetarundersökningar

Konsultbolaget som automatiserat både kund- och medarbetarundersökningar

Exempel A är ett konsultföretag inom IT. De har 26 konsulter som är ute på både kortare och längre uppdrag på olika slags företag. Varje gång en konsult avslutar ett uppdrag går en enkät automatiskt till kunden som utvärderar konsultens arbete. Även den enskilde konsulten får regelbundet en enkät där de får svara på hur de har upplever det senaste uppdraget, sin syn på den egna insatsen och eventuella utmaningar. Alla svar går automatiskt in i företagets CRM- och personalhanteringssystem. Eftersom de anställda oftare är på andra kontor än på sitt eget hjälper den här processen ledningen att ha en ständig överblick både hur de anställda presterar och hur de trivs.

Internationella butikskedjan som automatiserat hela undersökningsprocessen

Internationella butikskedjan som automatiserat hela undersökningsprocessenExempel B är en internationell butikskedja för hemelektronik. När en kund köper något i någon av företagets 250 butiker registreras det i deras affärssystem genom att kunden drar sitt kundkort. Köpet triggar automatiskt en enkät som strax efter köpet skickas via sms till kundens mobiltelefon. Kunden ges då möjlighet att lämna sin feedback och beroende på svarets karaktär skickas resultatet till olika personer på företaget. Högsta ledningen har en resultatdashboard, där de följer det övergripande resultatet i realtid, medan varje butikschef kan se sitt eget resultat och jämföra det med företagets snitt. Det hjälper ledningen att få en snabb och kontinuerlig översikt samtidigt som kunders feedback direkt också går till respektive butik där de snabbt kan ta action.

Yrkeshögskolan som automatiserat kursutvärderingarna

Yrkeshögskolan som automatiserat kursutvärderingarna

Exempel C är en yrkeshögskola där de tidigare hade problem med att lärarna tyckte att det var för krångligt och tog för mycket tid att skicka ut kursutvärderingarna manuellt. Genom att automatisera kursutvärderingarna behöver lärarna istället bara avsluta kursen så skickas utvärderingarna ut till kursdeltagarna. Varje lärare kan sedan logga in på en separat resultatvy för att få en överblick av sitt eget resultat, både det senaste och tidigare.

Klädkedjan som förkortat, effektiviserat och automatiserat sina medarbetarundersökningar

Klädkedjan som förkortat, effektiviserat och automatiserat sina medarbetarundersökningar

Exempel D är en klädkedja som erbjuder exklusiva kläder för utomhusbruk. De har 102 anställda fördelade på butiker i fem olika länder. Eftersom hela ledningen sitter i ett och samma land behövde de få en övergripande och kontinuerlig bild över hur alla medarbetare trivs på sina respektive arbetsplatser. De har valt att arbeta med pulsmätningar av medarbetarengagemeng via eNPS (employee Net Promoter Score), eftersom dessa mätningar tar minsta möjliga tid att besvara och därför kan skickas ut som en regelbunden pulsmätare varje månad. För att säkerställa att de verkligen skickas och slippa göra det manuellt har de automatiserat utskicken av enkäterna. Ledningen har en övergripande dashboard där de kan följa resultatet i realtid och se skillnader mellan de olika länderna.

Webbyrån som utvärderar alla leveranser automatiskt

Webbyrån som utvärderar alla leveranser automatisktExempel E är en webbyrå med 26 anställda. De gör allt från stora hemsideprojekt till mindre lösningar för  webben. Gemensamt för alla projekt är att de har automatiserat en enkät som går ut till kunden efter varje avklarat projekt. De startade med att manuellt skicka ut enkäten till kunden, men genom att koppla enkäten till sitt CRM-system där varje projekt är loggat räcker det nu med att avsluta projektet för att enkäten ska skickas ut. Det medför dels att det verkligen säkerställs att enkäten skickas ut men också att de får tydliga resultat som de kan följa kontinuerligt över tid.

Vad tycker du?

Arbetar du med att automatisera undersökningar? Vad är de största fördelarna enligt dig? Kommentera gärna i fältet nedan!