En branded URL gör det möjligt för dig att ge din undersökningslänk din individuella känsla.

Fördelarna med branded URL:er:

  • Öka förtroendet genom att addera igenkänning i undersökningslänkar
  • Öka varumärkeskännedomen och synligheten genom att placera ert varumärkesnamn på alla delade länkar
  • Alla brandade URL:er är säkra tack vare SSL-certifikat​
  • Inget nytt domännamn krävs​