360° feedback för chefer

Kompetenta och motiverande chefer är avgörande för ditt företags framgång. 360° feedback ger chefer en nyanserad bild av deras prestation och gör att du effektivt kan stödja och utveckla varje individ.
Netigate Software As A Service.png

Med en klassisk 360° evaluering utvärderas cheferna från fyra olika perspektiv.Överordnade chef, sidoställda, underordnade och personen ifråga gör en bedömning utifrån en bedömningsskala.Varje 360° feedbackprojekt kan anpassas för att passa individen och deras personliga mål.

360° feedback med Netigate

Gör ett eget projekt i Netigates plattform, eller låt våra experter hjälpa dig i enskilda steg eller genom hela processen.

 

En lösning för alla dina feedbackbehov

Create a survey with Netigate
SKAPA
Börja från grunden eller använd en mall. Vårt intuitiva gränssnitt låter dig enkelt skapa eller anpassa undersökningar med hjälp av drag-and-drop funktionalitet. Du behöver ingen tidigare erfarenhet.
browse
SKICKA
Flera distributionsmetoder. Nå din målgrupp på deras villkor. Skicka undersökningar via e-post, SMS, länk, API eller med personliga inloggningsuppgifter. Allt tillgängligt i samma smarta gränssnitt.
browser
SVARA
Responsivt, attraktivt och med flexibel design. Netigate är skapat för att fungera, och se bra ut, på dator såväl som mobil. Undersökningar kan också anpassas enligt ditt företags varmuärke och färger.
eNPS and NPS with Netigate_Platform screenshot
ANALYSERA
Från data till insikt. Sortera din data enkelt med hjälp av filter innan du delar rapporter med dina kollegor. Gräv på djupet eller skaffa dig en snabb överblick.

Frågeformulär: Möjliga ämnen


Allmän ledarskapsförmåga

… uppmärksammar sina medarbetares prestationer.Sociala färdigheter

… är öppen för konstruktiv feedback.Information/Kommunikation

… kommunicerar och är tydlig med sina förväntningar på anställda.Ger andra ansvar

… ger sina medarbetare möjlighet att ta ansvar.

Kom igång med 360 feedback

Börja din feedbackresa med Netigate

Puls

360°-Feedback & Pulsundersökningar

Följ och se hur feedback utvecklas över tiden med regelbundna pulsundersökningar.✔ Håll kontakten

✔ Få regelbunden feedback

✔ Identifiera utmaningar

✔ Utvärdera åtgärder

“Med Netigate har vi en lösning som gör det enklare att samla in och analysera data samt hitta insikter om verksamheten och medarbetarna“

Bygga starkare relationer med kunder och medarbetare:

Säkert
Vi tar dig och din säkerhet på högsta allvar. Vi följer GDPR och våra servrar finns i EU.
Personligt
Vårt inhouse-team med insiktskonsulter erbjuder kontinuerlig support och expertis.
Användarvänligt
Kraftfull men intuitiv, med insikter och rapporter nära till hands.
Anpassningsbar
Netigate API och skräddarsydda tillägg gör det enkelt att integrera.

Samla feedback och driv verksamheten framåt!

✔ Identifiera styrkor och områden för förbättring

✔ Främja och möjliggör professionell utveckling

✔ Holistisk och differentierad feedback

✔Riktad coachning och utbildning för dina chefer

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort!

Vill du lära dig mer om 360 graders feedback?

360 evaluering (360 graders feedback): Definition och fördelar
360 evaluering ger dig en klar bild över vilka ledarskapsförmågor inom organisationen som behöver jobbas på. I denna guide berättar vi allt du behöver veta för att genomföra en 360 evaluering och föra verksamheten framåt!
360 graders feedback - därför är det viktigt
Att få feedback från personer på olika nivåer ger en bred helhetsbild av vilka egenskaper dina medarbetare besitter. Detta har gjort 360 graders feedback till ett nyckelverktyg inom flera organisationer.
Employee developed With the input from a 360 degree feedback survey
360 graders feedback: 5 anledningar hur det gynnar dina medarbetare
360 graders feedback används till utvecklingsarbete. Syftet är att uppmuntra dina medarbetare att växa och så småningom kunna nå sin fulla potential inom organisationen.