NETIGATES LÖSNING FÖR VD- OCH STYRELSEUTVÄRDERING

Att utvärdera en styrelses och VD:s arbete och prestationer är något som bör genomföras årligen via en systematisk och strukturerad process. Resultatet visar svart på vitt vad som fungerar bra samt indikerar förbättringsområden. Ett bra underlag för valberedningen, framtida beslut och för hela organisationens utveckling.

Testa Netigate

SKRÄDDARSYDD STYRELSEUTVÄRDERING UTIFRÅN ERA BEHOV

Med Netigates lösning får bolagsägare ett bra verktyg som på ett effektivt sätt ger insyn i styrelsen, dess sammansättning, kompetens och prioriteringar. Styrelseutvärderingen genererar ett värdefullt underlag för valberedningen och skapar en tydlig bild av hur styrelsens arbete fungerar. Vad fungerar bra och hur kan ni förbättras? Resultatet ligger till grund inför framtida beslut och för hela organisationens utveckling.
”Netigates transparenta lösningar passar oss eftersom vi då inte är låsta till ett upplägg. Vi hanterar de delar vi vill och låter Netigates experter hjälpa till där vi anser att deras kompetens behövs.”