Astma- och Allergiförbundet

BranchIdeell förening

Om Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet är en organisation som arbetar intressepolitiskt med syftet att öka kunskapen om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet.

Använder Netigate för att fatta informerade beslut

Astma- och Allergiförbundet utför flera olika slags undersökningar med hjälp av Netigate och resultaten från dessa används för att fatta informerade beslut. De utgör bland annat en grund att använda för att påverka beslutsfattare, som underlag vid seminarier och som kunskapsbank att hämta material ifrån. Astma- och Allergiförbundet har också skapat en egen allergipanel där 600 personer svarar på en undersökning varje månad.

“När 600 personer tycker till i en fråga är det ett tungt argument att kunna använda. Resultaten från panelen hjälper oss också att fokusera på viktiga saker och att bli mer rätt i tiden”

Underlag för att påverka beslutsfattare

Eftersom Astma- och Allergiförbundet arbetar för att påverka attityder och inställningar hos beslutsfattare är de ofta ute på kommuner och landsting för att informera. Att ha ett stabilt underlag för sina argument skapar en större trovärdighet:

“Tidigare var det svårare att få igenom frågor. Med en undersökning bakom sig är det lättare att tas på allvar och man uppfattas som mer seriös. Det är också en trygghet för oss som pratar på ett seminarium att ha ren fakta att backa upp argumenten med“

Bättre genomslag i media

Tack vare resultaten från undersökningar har Astma- och Allergiförbundet fått mer utrymme i medierna. Ett bra exempel är en undersökning som gjordes genom att fråga fastighetsbolag i vilken utsträckning de hade rökfria flerfamiljshus. Eftersom det är något som efterfrågas av främst barnfamiljer fick det ett stort genomslag i media när det visade sig vara ytterst få som faktiskt är rökfria.

“Om man kan säga att man har en ny undersökning väcker det intresse hos medierna. Det gör att folk får upp ögonen för oss och uppmärksammar vårt arbete.”