Bra Miljöval

Daniel Kruhsberg
Daniel Kruhsberg
Strategisk affärsutveckling
FöretagBra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter.
HeadquartersSverige
BranchÖvriga Konsumenttjänster

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. Märkningen startade 1990 och bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Du kan läsa mer på www.bramiljoval.se.

Letade efter ett användarvänligt verktyg

Bra Miljöval var ute efter ett nytt verktyg för att mäta kundnöjdhet. Då de jobbar med miljömärkningar av olika produkter och tjänster behövde de ett verktyg som gjorde det enkelt att sammanställa och bryta ner information utifrån en rad olika perspektiv. I Netigates användarvänliga plattform kunde de enkelt göra detta utan att behöva lägga ned mycket tid på för- och efterarbete.

Årliga kundundersökningar

Bra Miljöval genomför årligen en kundundersökning för att få viktig information från licenstagarna om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Oftast finns det en allmän känsla om kundnöjdhet och vad licenstagarna tycker i olika frågor. Att göra kundundersökningar via Netigate är en effektiv metod för Bra Miljöval att bekräfta den allmänna känslan och få fram ett underlag baserat på fakta och statisk. Efter att de genomfört en årlig kundundersökning sätter de sig ned och ser över resultatet för att sedan besluta vilka områden de ska jobba med under året och vilka frågor man tror att man har möjlighet att påverka. Resultatet används alltså som beslutsunderlag för vidare initiativ i verksamheten.

 

Bra Miljöval

Ingen verksamhet kan leva utan sina kunder. Därför tycker jag att det är viktigt att jobba med ett utifrån och in perspektiv. De som sitter på andra sidan sitter på värdefull information som är viktig att vara lyhörd för. Det viktiga är inte bara att göra en kundundersökning utan också att ta till sig av informationen som kommer tillbaka och agera på den.

Det är jätteviktigt att jobba med kundundersökningar för att förstå vad kunderna tycker om den verksamhet man bedriver. Framförallt är det en fantastisk källa till information om vad man behöver förbättra.

Daniel Kruhsberg, Strategisk affärsutveckling, Bra Miljöval

Marknadsanalys med Netigate

Bra Miljöval har även använt plattformen för att genomföra enklare kartläggningar av målgrupper. Bland annat använde de Netigates plattform för att göra en marknadsanalys riktad mot kommuner. De vill förstå intresset hos kommunerna för tjänster inom vissa produktområden. Genom att skicka ut en riktad undersökning kunde de göra en enklare kartläggning kring intresset inom målgruppen.

De har även använt plattformen för att få en djupare förståelse för drivkrafterna hos några av de företag som köper tjänster märkta med Bra Miljöval.

Jag skulle absolut rekommendera Netigate. Plattformen är lätt att arbete i vilket gör att vi sparar väldigt mycket tid. Det är ett etablerat verktyg på marknaden och att det är en molntjänst gör det enkelt. Den personliga kontakten med Netigate är också väldigt bra. Det är lätt att komma i kontakt med kundsupport och vår kontaktperson är väldigt serviceminded.

Daniel Kruhsberg, Strategisk affärsutveckling, Bra Miljöval