Cervera

BranchKöksutrustning

Om Cervera

30-års jubilerande Cervera är Sveriges ledande butikskedja för kvalitetsprodukter inom matlagning, servering samt dekoration. Cervera har butiker från Malmö i söder till Luleå i norr & befintliga 73 butiker kommer under hösten 2017 att kompletteras med ytterligare tre.
Hösten 2009 lanserades Cervera Club som idag med sina 1,2 miljoner medlemmar är ett av företagets starkaste konkurrensfördelar. Cerveras kundklubb är företagets viktigaste källa till kundinsikt och våren 2017 belönades med Svensk handels pris för bästa lojalitetsprogram.

Hur man skapar Sveriges bästa kundklubb

Cervera arbetar aktivt med att via sin kundklubb, Cervera Club utnyttja de möjligheter som ett lojalitetsprogram ger i byggande av sann kundlojalitet. Vad eller vilka aktiviteter som skapar äkta lojalitet & vilka som endast är kostnadsdrivare är omöjligt att veta utan ett analytiskt samt datadrivet förhållningssätt, varför några av de främsta utmaningarna för Cervera är:

  • Att kontinuerligt mäta sann lojalitet på ett för respondenterna anonymt & tryggt sätt.
  • Att klargöra eventuellt sambandet mellan lojalitet & försäljning.
  • Att identifiera vilka aktiviteter samt i vilken omfattning dessa skapar lojalitet.

Lösning

”Netigate har precis som planerat blivit den plattform som vi på Cervera använder oss av för att generera kundinsikt samt mäta lojalitet, men faktum är att vi nu mer i stor omfattning använder oss av det även för att skapa lojalitet. Det är häftigt att kunna bygga kundinsikt och sann kundlojalitet på en och samma gång!”

  • Tillgång till ett användarvänligt & samtidigt sofistikerat enkätverktyg med stort utbud av enkätmallar, för ex NPS.
  • Ett enkätverktyg med importmöjlighet av bakgrundsdata för fördjupad enkätanalys.
  • Möjlighet att slå samman flera undersökningar för aggregerad analys i enkätverktyget vid sidan av funktionalitet för rådataexport för vidare analys utanför det samma.

Resultat

Undersökningar via Netigate har sedan flera år tillbaka varit ett viktigt verktyg i Cerveras lojalitetsarbete. Genomförda analyser har även påvisat att enkäter inte endast kan utnyttjas för att mäta lojalitet utan även för att skapa den samma, något som nu mer är en viktig del i Cervera Clubs lojalitetsbyggande arbete.

Låg tröskel för att komma igång samt snabb enkätutformning vid sidan av utökade användningsområden gjorde att Cervera förra året skickade ut ett 50-tal olika enkäter.

Smidig export av enkätsvar har möjliggjort fördjupad analys/modellering på enkätdata, vilket i sin tur belyst sambanden mellan sann lojalitet & bakomliggande faktorer/aktiviteter.

Funktionalitet samt goda möjligheter till återvinning av undersökningsfrågor har bidragit till att enkäter för Cervera nu är ett lika naturligt sätt att följa upp lojalitetsskapande aktiviteter som att mäta långsiktig försäljning.