logo-cervera

Cervera

BranchDetaljhandel
cervera-cover

Om Cervera

Cervera är Sveriges ledande butikskedja för kvalitetsprodukter inom matlagning, servering samt dekoration. Cervera har butiker från Malmö i söder till Luleå i norr. Cervera Club är kundklubben med 1,2 miljoner medlemmar och är ett av företagets starkaste konkurrensfördelar. Cerveras kundklubb är företagets viktigaste källa till kundinsikt och våren 2017 belönades initiativet med Svensk handels pris för bästa lojalitetsprogram.

Hur man skapar Sveriges bästa kundklubb

Cervera arbetar aktivt med att via sin kundklubb stärka kundernas lojalitet till varumärket. Det finns många utmaningar med att förstå varför kunderna är nöjda och vad företaget bör satsa på. Några av utmaningarna är:

  • Vad driver sann lojalitet?
  • Kan man se ett tydligt samband mellan lojalitet och försäljning?
  • Vilka aktiviteter genererar mest värde?

Lösning

”Netigate har blivit den plattform som vi på Cervera använder oss av för att generera kundinsikt samt mäta lojalitet. Med hjälp av Netigate satsar vi på rätt aktiviteter som driver vårt företag framåt. Netigate hjälper oss att vara kundorienterade”.

  • Ett användarvänligt enkätverktyg.
  • Ett stort utbud av enkätmallar, vi uppskattar speciellt mallen för NPS.
  • Importmöjlighet av bakgrundsdata, vilket betyder kortare undersökningar med högre svarsfrekvens.
  • Möjlighet att slå samman flera undersökningar för aggregerad analys.

Resultat

Undersökningar via Netigate har sedan flera år tillbaka varit ett viktigt verktyg i Cerveras lojalitetsarbete. Med hjälp av Netigate har Cervera förstått vad kunderna uppskattar och vad som utvecklar företaget i rätt riktning. Netigate hjälper Cervera lyckas i sitt kundlojalitetsarbete.

Användarvänligt och lätt att komma igång.

Förstår vad som driver affären framåt och vilka aktiviteter som driver engagemang.

Har utsetts till Sveriges bästa kundklubb.