Djurgårdens IF Fotboll

BranchFotbollsförening

Om Djurgårdens IF Fotboll

Djurgårdens IF Fotboll är en av Sveriges största fotbollsföreningar och målsättningen med verksamheten är att vara den förening i Sverige som utvecklar fotbollen mest samt att leverera Sveriges bästa besökarupplevelse för publik och sponsorer. Elitverksamheten bedrivs i aktiebolagsform med ständigt krav på ökade intäkter och förbättrat ekonomiskt resultat.

Arbetet med kvalitetsförbättringar utgör grunden för att publiken kommer tillbaka och ger därmed ökade intäkter. Hantering av feedback från olika målgrupper som t ex aktiva supporters, sponsorer och VIP-besökare har hittills genomförts utan någon långsiktighet och arbetet med insamling av synpunkter och återkoppling var tidsödande, komplicerat och därför varit nedprioriterat.

Lösningar som Netigate tillhandahåller

”Netigate har gett oss en gyllene möjlighet att öppna upp en dialog med våra besökare. Idag är publikundersökningarna en självklar del av vårt kvalitetsarbete.”

I Netigates plattform för onlineundersökningar hittade Djurgården Fotboll ett smidigt sätt att direkt efter spelad match ta in synpunkter från olika målgrupper, t.ex. VIP-gäster, klackmedlemmar eller besökare på familjeläktaren. Publikenkäter distribueras via mail eller SMS till besökarna, där de ges möjlighet att ge sin syn på t.ex. utbud i kiosker eller serveringar, insläpp och säkerhet på arenan.

  • Idag arbetar Djurgården Fotboll systematiskt med uppföljning av besökarupplevelsen efter varje hemmamatch och får in ca 100 000 svar årligen.
  • Enkäter skickas ut omedelbart efter match för att besökaren skall ha matchen i färskt minne och används sedan för att genomföra förändringar redan till nästa match, både avseende den egna leveransen, men också som underlag till de underleverantörer som Djurgården Fotboll arbetar med kring sina hemmamatcher.
  • Netigates resultat- och analysmodul gör det möjligt att snabbt göra jämförelser mellan olika besökargruppers behov och göra olika insatser för att bemöta dem.
  • Varje match följs upp separat, men resultaten jämförs även med andra matcher för att få en översikt av utvecklingen över tid.
  • Svar på öppna frågor hanteras med hjälp av Netigates system för fritextanalys och ger ytterligare en dimension till enkätsvaren där man t ex sorterar positiv och negativ kritik.

Analysen av resultaten ger Djurgården Fotboll helt nya insikter

Gunnar Gidefeldt, kommersiell chef på Djurgården Fotboll, är speciellt imponerad av Netigates analysfunktionalitet, som gör det möjligt att ta fram grupperade resultat och fritextsvar:

”Det är av yttersta vikt, att förstå vad vi gör rätt på våra matcher och där vi har en förbättringspotential varför Netigates verktyg har blivit en viktig del i vårt arbete inom föreningen. Det är också viktigt att vår publik känner att vi lyssnar på dem och att undersökningarna leder till förändringar, något som vi dagligen får positiv feedback om.“