Fresenius Kabi

BranchHälsa & Sjukvård

Om Fresenius Kabi

Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Företaget beskriver sig som en leverantör i hela vårdkedjan och har cirka 32 000 anställda med laboratorier och försäljningsavdelningar i mer än 70 länder över hela världen.

Kundnöjdhet bland det viktigaste

Fresenius Kabis mål är att stå för framsteg och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor. Netigate möjliggör för oss att mäta kundnöjdhet samt samla in feedback, vilket är värdefullt för oss att använda vidare, t ex som dokumentation och information till våra avtalspartners.

Använder Netigate i hela Norden

Som huvudadministratör för vårt konto i Norge arbetar jag mycket med att lägga in frågor och undersökningar kopplade till våra produkter. Jag upplever Netigate som bra, intuitivt och enkelt att använda i alla steg i undersökningsprocessen. Då vi har en licens på nordisk basis används Netigate även i Sverige, Finland och Danmark. Vi gör även många interna undersökningar. Bl.a för uppföljning av våra säljare. Vidare anordnar Fresenius Kabi årligen kurser för vårdpersonal inom våra huvudmålgrupper där vi erbjuder allt från internatkurser till seminarier. Även dessa följs upp med hjälp av Netigate.

“Feedback från både kunder och medarbetare är en bidragande faktor till att vi har lyckats förbättra vår försäljning.”

Caring for Life

Med vårt motto “Caring for Life“ strävar vi efter att förena våra medarbetare i en och samma företagsidentitet. För att stämma av hur vår personal mår genomför vi kontinuerligt medarbetar- och arbetsmiljöundersökningar för att kartlägga nuvarande situation och se vilka områden vi kan förbättra. Detta har vi gjort i fyra års tid. Efter varje tillfälle har vi kunnat korrigera saker i vår verksamhet utifrån vad som har kommit fram.

Det är lätt att förstå vad man gör och behöver jag någon hjälp får jag alltid riktigt bra service från vår lokala kontaktperson i Norge, vilket är uppskattat. De olika rapportmöjligheterna är också användbara då jag själv ofta exporterar resultat till PDF och PowerPoint.

“Netigates snabba och lokala support betyder väldigt mycket för oss.“