Mälardalens högskola

BranchHögskola

Om Mälardalens högskola

Mälardalens högskola grundades 1977 och är i dag en av Sveriges största högskolor med 13 000 studenter och 1000 anställda. Högskolan har en tydlig miljöprofil och verkar i ett nära samarbete med företag och offentlig sektor i regionen.

Grund för kvalitetsförbättrande arbete

Mälardalens högskola använder sig av Netigate på en rad områden. Utöver medarbetarundersökningar och mindre undersökningar kopplade till forskningsprojekt, är det kanske viktigaste användningsområdet kursutvärderingarna. Eftersom det finns ett lagkrav på att högskolor ska utföra kursutvärderingar är det viktigt för Mälardalens högskola att ha ett fungerande system för detta. Netigate har tillsammans med högskolan utvecklat en integration mot Ladok, så att information överförs automatiskt mellan Netigate och Ladok.

“Med Netigate har vi fått ett gemensamt system för kursutvärderingar och en gemensam svarsmall. Det hjälper oss säkerställa att utvärderingarna görs, och därmed visa Högskoleverket att vi lever upp till lagkravet.”

Resultat som underlag för kvalitetsarbetet

En fördel för Mälardalens högskola är att Netigate är ett så pass brett verktyg som kan användas till flera olika syften. Medarbetarundersökningen exempelvis ligger som grund till arbetet för en bättre arbetsmiljö och resultaten från kursutvärderingarna används också för att identifiera kvalitetsbrister i kurser.

“Resultatet vi får fram med hjälp av kursutvärderingarna ger oss ett bra underlag att använda till förbättringsarbete.”

Snabba svar från supporten

Netigate upplevs som lättnavigerat och användarvänligt. Möjligheterna att genomföra analyser och att få ut resultatrapporter i flera olika format uppskattas och likaså enkelheten med att använda Netigate tillsammans med Office-paketet. På Mälardalens högskola är man också nöjd med Netigates support:

“Supporten är verkligen bra. Man får alltid kontakt och de ger snabba svar med ett trevligt bemötande.”