op5

BranchIT-lösningar

Om op5

op5 utvecklar övervakningslösningar som hjälper IT-ansvariga få koll på sin infrastruktur och leverera tjänster som bidrar till verksamhetens resultat. op5 övervakar allting från små men affärskritiska applikationer till stora IT-miljöer med distribuerad hårdvara, applikationer och tjänster. op5 har kunder världen över som uppskattar kompletta lösningar av produkter, kompetens och support som både är lätta att komma igång med och skalbara för framtida behov. op5 har sitt huvudkontor i Stockholm, och försäljning via sina kontor i Tyskland och USA samt via partners i hela världen.

Utmaning

När op5 utvecklar sitt produkterbjudande och sina tjänster utgår man alltid från vad som är viktigast ur kundens synvinkel och vad som ger mest nytta för kunden. Att genomföra regelbundna kundundersökningar är således strategiskt viktigt och ger op5 möjligheten att kontinuerligt ta tempen på kunderna och därigenom få ett bra underlag på hur kunden upplever t ex bolaget, produkten, support och övriga tjänster. Kundundersökningarna gör det möjligt att kunna se vilka delar inom dessa primärområden som de anser är viktiga och vilka områden de är nöjda med.

Den kundfeedback op5 får in kan sedan omvandlas till praktiska förbättringar i både produkt- och tjänsteutbud – så att kunderna faktiskt kan se att de bidrar till förbättringar. Den ger även möjligheten att fokusera på rätt områden när det gäller utveckling och förbättring av stödfunktioner som t ex FAQ, manualer och guider. Prioritering sker numera efter vad som är viktigast och vad som gör mest nytta för kunden.

”Vi kan ha en bild och våra kunder en helt annan. Att få reda på saker ur kundens perspektiv är strategiskt viktigt för oss”

Bytte från enklare lösning

op5 har tidigare genomfört kundundersökningar med andra mjukvaror, men upplevde att man saknade mycket av den funktionalitet man önskade. Därför bytte man under 2014 till Netigates plattform då den erbjuder mer avancerad funktionalitet och framförallt sparar tid vid analys, presentation och jämförelser av resultat.

Andreas Månsson, Digital Marketing & Web Manager på op5, ansvarar för kundundersökningarna på op5:

“Netigate ger en visuellt bra överblick, möjligheter till fördjupad analys på specifika frågor och helt nya möjligheter att jämföra tidigare genomförda undersökningar med varandra”

Resultat och op5s bästa erfarenheter av Netigate

op5s kundundersökningar hjälper företaget att fatta strategiskt och taktiska viktiga beslut både internt och externt inom utvalda områden och arbetet är väl förankrat på avdelningarna samt på lednings- och styrelsenivå. Kundundersökningarna genomförs av marknadsavdelningen som nu på ett snabbare och enklare sätt kan sammanställa, analysera och ge förbättringsförslag till de olika avdelningarna.

”Netigate hjälper oss att hålla nya dialoger med våra kunder. Nu vet vi med säkerhet vad våra kunder tycker och vi kan därför prioritera bättre och fokusera på rätt saker”

Fördelar med Netigate

Jämfört med tidigare system lyfter op5 fram följande fördelar med Netigates plattform.

Ger klar överblick av resultatet - op5 jämför resultat över tid och får en tydlig indikation på om förbättringsarbetet ger önskad effekt.

Tidsbesparande - många olika exportmöjligheter av resultat till olika presentations format och egna mallar i t ex pptx, vilket sparar både tid och resurser

Bakgrundsdata åskådliggör skillnader - op5 jämför övergripande resultat för hela bolaget med resultaten för olika regioner, avdelningar, enheter och ända ned på respektive kundansvarig

Snabb korstabuleringsfunktion - med ett fåtal knapptryck bryts data ned och möjliggör jämförelser och nya insikter.