Prat PR

BranchPR-byrå

Om Prat PR

Prat PR är en PR-byrå som arbetar med ett fokus på konsument-PR och strategisk kommunikation. Byrån har specialiserat sig på branscher inom mat, hälsa och livsstil.

Undersökningar som PR-verktyg

Prat PR använder sig av Netigate i PR- och kommunikationssyfte med intentionen att skapa publicitet för sina kunder. Det gör de genom att genomföra undersökningar åt kunden och sedan analysera resultatet för att plocka fram intresseväckande nyhetsvinklar.

“Med Netigate kan vi erbjuda våra kunder möjligheten att utföra undersökningar i PR syfte“

Etablerad kryssningsbarometer

Ett bra exempel är kunden MSC Cruises som tillsammans med Prat PR utvecklat en årlig varumärkesanalys där de undersöker resvanor i Skandinavien. Undersökningen har genomförts tre år i rad och resultaten från dessa har fått en god spridning i media. För att maximera
utfallet av undersökningen delade Prat PR upp resultatet och presenterade nyheterna vid olika tidpunkter beroende på tema och säsong. Detta medförde att medierna plockade upp nyheterna under hela året.

“Den årliga varumärkesundersökningen som MSC Cruises utför har under åren etablerats i branschen och är numera känd som MSC Cruises Kryssningsbarometern“

Uppskattat av kunder

Med hjälp av Netigate kan Prat PR erbjuda sina kunder möjligheten att utföra undersökningar över hela Norden och få fram statistik och siffror som kan användas i det strategiska kommunikationsarbetet. Denna möjlighet är något som verkligen uppskattas eftersom det ökar kundernas chanser att nå ut i media:

“Medier älskar siffror och statistik, och är därför mer benägna att plocka upp nyheter om man förser dem med relevanta resultat från undersökningar”