Skansen

BranchFriluftsmuseum, Djurpark

Om Skansen

Skansen är världens största friluftsmuseum och ett av de mest besökta turistmålen i Sverige med runt 1,5 miljoner besökare årligen. Deras löpande arbete med kundnöjdhetsmätningar utgör grunden för att ständigt kunna arbeta med förbättringar och sätta in åtgärder där det verkligen behövs. Kartläggning och mätning av besökarna sköttes tidigare med hjälp av pappersenkäter och manuell efterregistrering av svar, vilket var mycket tidskrävande, ineffektivt och ledde till punktinsatser och tappad kontinuitet.

Lösningar som Netigate tillhandahåller

Med hjälp av Netigates plattform för onlineundersökningar lyckades Skansen förändra tillvägagångsättet till insamling av svar via iPads och surfplattor. Idag arbetar
Skansen med dagliga gästundersökningar och har ett betydligt bättre faktaunderlag, vilket används som beslutsstöd i olika delar av organisationen.

  • Idag arbetar Skansen systematiskt med uppföljning av sina gäster under hela året och intervjuar mer än 1 200 gäster via iPads årligen.
  • Gästundersökningarna kartlägger bland annat gästernas bakgrund, förväntningnar, nöjdhetsnivå, rekommendationsvilja samt ger möjlighet till omedelbar feedback till besöket.
  • Netigates resultat- och analysmodul gör det möjligt att snabbt göra korstabuleringar och filtreringar för att identifiera olika besökargruppers behov och göra olika insatser för att möta dem.
  • Skansen använder ett flertal av de standardrapporter som erbjuds i Netigate, t ex PowerPoint, Excel och rådata-export.

Gästundersökningarna ger Skansen mycket bättre beslutsunderlag

Petra Mård, enhetschef för Gästservice på Skansen, uppskattar enkelheten och användarvänligheten i Netigate, men framförallt att man nu kan fatta beslut baserade på fakta istället för subjektiva åsikter:

”Netigate har hjälpt oss att få en betydligt bättre kontinuitet i våra gästundersökningar och vi får ett helt annat beslutsunderlag. Det hjälper oss att förbätta vår service och vet nu med säkerhet vilka områden vi skall prioritera i vårt förbättringsarbete.“

Resultaten efter införandet av Netigate har övertygat Skansen att sätta in Netigate på fler områden, bl a för uppföljning av bokade visningar. Petra är mer än nöjd med Netigate som arbetsverktyg:

”Netigate är enkelt, effektivt och mångsidigt. Dessutom finns en kundservice på topp när man behöver stöd.“