Idag så stänger vår support kl 16.00

Topshop

BranchModeföretag

Om Topshop

Topshop är en internationell kedja vars affärsidé är att tillhandahålla senaste mode till överkomliga priser. I Sverige drivs Topshop av Trenor AB, ett modeföretag med inriktningen att driva varumärkesbutiker som franchisetagare. Trenor driver också svenska Topman som erbjuder trendledande mode för unga män.

Svar på målgruppens preferenser

När Topshop hade för avsikt att utföra en marknadsundersökning för att ta reda på vilka åsikter målgruppen hade kring företaget tog de hjälp av Netigate. Undersökningen genomfördes med panelmedlemmar från Cint och gick ut till kvinnor mellan 18 och 35 år, i Stockholm och Göteborg. Bland annat innehöll undersökningen frågor om vilka tidningar målgruppen föredrog. Tack vare resultaten kunde Topshop se vilka tidningar målgruppen i högre grad läste och kunde därmed styra annonseringen till dessa, och dessuomt exkludera de tidningar som inte var aktuella.

“Genom att få svar på vad vår målgrupp har för preferenser när det kommer till tidningar vet vi bättre vilka det lönar sig att annonsera i och därmed kan vi effektivisera vår marknadsföring.”

Positiv feedback som kvitto på ett bra jobb

Resultatet på frågorna gav också Topshop en hel del positiv feedback. Svaren visade bland annat höga resultat på vänligt bemötande av personalen vilket sedan kunde användas för att “boosta“ de anställda och ge dem en mer konkret positiv feedback på att de gör ett bra jobb.

“Resultatet ger oss ett kvitto på att det vi gör är rätt och det hjälper oss just genom att få det bekräftat. Det var kanske den viktigaste lärdomen vi drog av resultatet.“

Flexibelt verktyg

Netigate upplevs som ett mycket flexibelt verktyg där man lätt kan styra och ställa som man vill ha det i materialet.

“Möjligheten att visa resultaten direkt i en PowerPoint-presentation gjorde redovisningen av dem extra tydlig.”