Marknadsföringsundersökningar


Huvudmålen för Marketing Research

Marknadsföringsundersökningar är ett verktyg för att mäta vilken effekt olika marknadsföringskampanjer har på olika mottagare. Informationen kan sedan användas för att optimera kampanjer, hitta de bästa kanalerna och det mest effektiva sättet att nå potentiella kunder.

Prova kostnadsfritt
customer images

Definera din målgrupp

Netigate Marknadsundersökningar

Marknadsföringsundersökningar görs huvudsakligen av två skäl: för att identifiera eller lösa marknadsföringsproblem. De ger dig chansen att identifiera vilka problem du kan möta när du försöker nå ut till möjliga kunder. Med hjälp av Netigate samlar du in data som ger svar på hur du kan lösa de här problemen.

Använd paneler för att få den insikt du behöver

Netigate Marknadsundersökningar

Med paneler kan du definiera den målgrupp som du vill marknadsföra dig mot. Det ger dig information från potentiella kunder kring hur du kan nå ut till just dessa mer effektivt. Du kan också undersöka den målgrupp ni marknadsför er emot för att mäta framgången av era ansträngningar. Optimera din marknadsföring baserat på riktig fakta.

Blogg Artikel


Få koll på den yngre målgruppen genom marknadsanalyser

+ Varumärkesundersökning
+ Undersök målgruppens preferenser
+ Panelundersökningar

Läs mer
Netigate