Undersökning av medarbetarengagemang


Mät medarbetarengagemang med eNPS

Netigates undersökning om medarbetarengagemang med eNPS (Employee Net Promoter Score) gör att du kan mäta personalens engagemang snabbt och enkelt.

Prova kostnadsfritt
customer images

Hur fungerar eNPS?

Netigate Medarbetarundersökningar

eNPS bygger på en enkel fråga – medarbetarna ombeds att på en skala mellan 0 och 10 ange hur troligt det är att de skulle rekommendera organisationen som arbetsgivare. eNPS bygger på den väletablerade metoden Net promoter Score (NPS) som mäter kundlojalitet. Respondenterna delas in i följande tre kategorier utifrån deras svar på eNPS-frågan:

NPS Kategorier

 

Hur kan din organisation dra nytta av Netigates plattform för undersökningar?

Netigate Medarbetarundersökningar

Netigate erbjuder mallar för undersökningar av medarbetarengagemang. Mallarna kan lätt anpassas för att passa just din organisation så att du kan påbörja mätningarna direkt. Kontakta oss nu om du vill veta mer om hur din organisation kan dra nytta av Netigates undersökningar om medarbetarengagemang och hur du kan göra personalen mer engagerad.

Whitepaper


Så mäter du medarbetarengagemang kontinuerligt

+ Ladda ner gratis eBook
+ Användbara tips och lösningar
+ Mät medarbetarengagemanget

Gratis Whitepaper
Netigate