Välkommen till nya Netigate 👋
Vi håller just nu på att snygga till vår hemsida med ett helt nytt utseende. Under tiden som vi jobbar på de sista detaljerna kan det hända att du upptäcker ett och annat fel. Vi ber dig att ha tålamod. Ditt tålamod är guld värt och det slutliga resultatet kommer att vara värt den korta väntan. Vi älskar feedback så om du upptäcker en bugg får du gärna höra av dig. Tack för att du förstår! 🔧 🚀

Kunder hyllar Netigates användarvänlighet och kundtjänst

19 januari 2019

Efter att ha analyserat en intern kundundersökning står det klart att Netigate utmärker sig i flera kategorier – framför allt för kundtjänsten och användarvänligheten. Kunderna anser att plattformen skapar snabba resultat och kan användas för att enkelt ta fram skräddarsydda undersökningar. Över 4 av 5 respondenter var “mycket positiva” mot Netigate som företag.

Kunderna prisar användbarhet

“Undersökningsresultaten visar att Netigate uppfyller kundbehoven genom att tillhandahålla en användarvänlig feedbackplattform som skapar konkretiserade resultat,” säger Sakarias Fasth som är Business Development Manager på Netigate. “Det är förstås glädjande att få den här typen av positiv feedback, men vi har också kunnat staka ut områden vi behöver förbättras inom under 2019.”

En eloge till Customer Success-avdelningen

Netigates Customer Success-team fick genomgående lovord i undersökningen för sin vänlighet och hjälpsamhet. Bland respondenterna ansåg 87 % att upplevelserna med Customer Success var “mycket positiv”. Dessutom ansåg 83 % att de hade liknande erfarenheter av kommunikationen med sina kontaktpersoner på Netigate.

Resultatet är i enlighet med Customer Success-teamets Net Promoter Score (NPS) på 72.

Bland de tillfrågade fanns beslutsfattare, administratörer och personer utan beslutsfattande ansvar. Framförallt bland beslutsfattarna ansågs kommunikationen med de respektive kontaktpersonerna på Netigate vara mycket positiv.

Press & Media

Nathalie Taub
Nathalie Taub, Head of Field Marketing
nathalie.taub@netigate.se
 +46 (0)76-308 47 94    LinkedIn