Se resultatet från närmare 10 000 medarbetares svar under år 2017

Årets insikter i kort

  • 7 av 10 medarbetare bedömer sin arbetsgivare positivt
  • Närmare 2 av 5 är engagerade på sin arbetsplats och ungefär lika många vill rekommendera sin arbetsgivare
  • 7 av 10 har en positiv framtidsbild för sin arbetsgivare, högsta nivån sedan början av mätperioden!
  • 69 av 82 frågor visar en positiv utveckling sedan 2016, men skillnaderna är små