På Netigate arbetar vi ständigt med att skapa insikter kring medarbetarengagemang, lojalitet, ambassadörskap och nöjdhet som partners till våra kunder. Denna rapport sammanfattar våra insikter baserat på feedback från 3000 yrkesverksamma individer på den svenska arbetsmarknaden kring deras upplevelse av sina arbetsgivare. Rapporten lyfter viktiga styrkor, utvecklingsområden samt var det finns gap mellan olika yrkesverksamma grupper.

Innehåll:

  • Utmaningar för svenska arbetsgivare
  • Modell för medarbetarengagemang
  • Ambassadörskap
  • Styrkor och förbättringspotential
  • Viktiga faktorer på arbetsplatsen
  • Vikten av medarbetarfeedback