Salesforce + Netigate
Insight Integration

salesforcenetigateintegration1

Netigate: Helt integrerat med Salesforce

SF-integration

Aktivera, skicka och analysera enkäter direkt i Salesforce med Netigate

  • Aktivera enkäter automatiskt baserat på regler i Salesforce och kundinteraktion
  • Skicka enkelt snygga enkäter till leads och kontakter direkt inifrån Salesforce
  • Rapportera enkätdata i Salesforce genom att mappa svaren direkt till kontaktfält

Hur Netigate och Salesforce fungerar ihop

test

Följ varje steg i kundens resa

Triggers och undersökningar

Kundundersöknignar skickas automatiskt när en fördefinierad regel i arbetsflödet i Salesforce har uppfyllts.

Kundnöjdhetsundersökningar

Aktivera och skicka enkäter till leads , prospects eller kunder direkt inifrån Salesforce.

Tack vare integrationen av Netigate och Salesforce blir det enkelt att samla in resultat och få insikter om varje steg av kundresan.

Relevanta enkäter vid rätt tidpunkt kan hjälpa ditt företag att hitta fler kvalificerade leads, hjälpa säljarna att komma till fler avslut och att öka kundnöjdheten samt att hjälpa säljteamen att minska kundbortfallet.

surveys-salesforce
Salesforce-NPS

Samla in, analysera och visa data på det sätt du vill

Se kundernas feedback tillsammans med er övriga Salesforce-data. Identifiera hur er strategi och förändringsprocess skapar bästa möjliga värde.

post-on-chatter

Lägg upp i Chatter

Kommunicera kundens attityder genom att
lägga upp enkätsvar som
NPS-poäng och
feedback direkt i Chatter.

netigate-apps-integration

Andra integrations?

Du kan även integrera Netigate Insight Platform med mer än 50 andra applikationer. Kontakta oss idag och få mer information!