Kompetenta och motiverande chefer är grundläggande för ett företags framgång. 360 graders feedback innebär att du utvärdera cheferna på fyra olika nivåer. Mångfacetterad feedback ger chefer möjligheten att förstå deras påverkan i organisationen, såväl som deras styrkor och svagheter.

innehåller

  • Hur du gör en 360 graders utvärdering
  • Varianter av 360 graders feedback
  • Områden att fokusera på när du gör en 360 graders utvärdering
  • Hur du sätter upp ett formulär för 360 graders feedback
  • Fördelarna med 360 graders feedback