Kompetenta och motiverande chefer är grundläggande för ett företags framgång. Med hjälp av vår 360-graders feedback software kan du utvärdera chefer på fyra olika nivåer. Mångfacetterad feedback ger chefer möjlighet att förstå deras påverkan i organisationen, såväl som deras styrkor och svagheter.

innehåller

  • Hur du gör en 360 graders utvärdering
  • Varianter av 360 graders feedback
  • Områden att fokusera på när du gör en 360 graders utvärdering
  • Hur du sätter upp ett formulär för 360 graders feedback
  • Fördelarna med 360 graders feedback