...

Medarbetarrapport 2017

Se resultatet från närmare 10 000 medarbetares svar under år 2017 Årets…


Publicerad

13 november, 2017

Format

PDF

Storlek

1.50 MB

Se resultatet från närmare 10 000 medarbetares svar under år 2017

Årets insikter i kort

  • 7 av 10 medarbetare bedömer sin arbetsgivare positivt
  • Närmare 2 av 5 är engagerade på sin arbetsplats och ungefär lika många vill rekommendera sin arbetsgivare
  • 7 av 10 har en positiv framtidsbild för sin arbetsgivare, högsta nivån sedan början av mätperioden!
  • 69 av 82 frågor visar en positiv utveckling sedan 2016, men skillnaderna är små