Hva er pulsundersøkelser? Hvordan fungerer de? Hvilke spørsmål bør du stille, og hvorfor?

Flere og flere bedrifter tar i bruk pulsundersøkelser i sine organisasjoner. De bruker pulsundersøkelser for måling av medarbeidertilfredshet og medarbeiderengasjement, noe som har blitt mer og mer vanlig fordi de forstår viktigheten og verdien av høyere engasjement blant ansatte.

Vi har skrevet en enkel – men fullstendig – guide til pulsundersøkelser, og forklarer hvorfor mange bedrifter verden rundt tar de i bruk.

Hva er pulsundersøkelser for medarbeidere?

En av hovedgrunnene til at pulsundersøkelser for medarbeidere blir stadig mer populære i dag er fordi de gir en kjapp og effektiv måte å samle innsikt om “helsen” eller “pulsen” til et selskap. Pulsundersøkelser blir gjerne sendt ut ofte og ved jevne mellomrom, for eksempel ukentlig eller annen hver uke.

Dagene da selskaper måtte bruke papirundersøkelser for å skaffe innsikt om medarbeidertilfredshet og holdninger er over. Pulsundersøkelser kan bli trygt utført via internett på skyen, med fordeler som bekvemmelighet, sikkerhet og fleksibilitet.

pulsundersøkelser for medarbeidere

Hva er fordelene med denne typen medarbeiderundersøkelser?

Så spørsmålet er: trenger selskapet ditt pulsundersøkelser for medarbeidere? Hva er fordelene? Kanskje du gjør det. Pulsundersøkelser for medarbeidere kan gi bedrifter og organisasjoner en nøyaktig feel for medarbeiderengasjement, holdninger og andre verdifulle innsikter og detaljer.

Her er noen av de største fordelene med pulsundersøkelser for medarbeidere:

 • Måling i sanntid av holdninger, tilfredshet og engasjementnivå blant ansatte
 • Rask evaluering av hvordan det går med bedriften
 • Måling av positivt engasjement blant ansatte
 • Mulighet for å gjøre raske endringer

Medarbeiderengasjement er et hett emne i dag, og det av god grunn. Forskning har vist at økt medarbeiderengasjement gir store fordeler for organisasjoner og har en stor positiv virkning på bedrifter.

Ifølge forskning utført av Gallup så er kun 13% av ansatte engasjerte i jobben sin. Dette betyr at de resterende 87% av ansatte ikke er særlig engasjert, eller er helt uengasjerte.

Og for å sette engasjerte medarbeidere i enda mer positivt lys så har forskning, i følge American Business Magazine, vist at engasjerte ansatte er produktive 80% av tiden de er på jobb. På den andre siden så er mindre engasjerte eller totalt uengasjerte ansatte produktive kun 40% av arbeidsdagen. Det er derfor ingen overraskelse at selskaper med lave nivåer av produktivitet leverer lav kvalitet, dårlig ytelse og økte kostnader.

Men ved å investere i å øke medarbeiderengasjement kan organisasjoner vinne tilbake kontroll over bedriften sin.

Her er noen viktige fordeler med å ha engasjerte ansatte:

 • Økt produktivitet
 • Mindre fravær
 • Økt ytelse
 • Økt innovasjon
 • Gladere kunder
 • Redusert gjennomtrekk av ansatte
 • Økt lønnsomhet

Pga. disse fordelene så bruker selv noen av verdens største selskaper i dag pulsundersøkelser for medarbeidere. For eksempel så bruker Amazon pulsundersøkelser til daglig for å skaffe forståelse av hvordan ansatte føler seg. De fleste av spørsmålene handler om jobbtilfredshet, samt ledermuligheter.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hvordan fungerer pulsundersøkelser for medarbeidere?

Nå som du forstår hvorfor pulsundersøkelser for medarbeidere gir store fordeler for organisasjoner så lurer du kanskje på; hvordan fungerer de? En av de viktigste tingene å huske på er at pulsundersøkelser for medarbeidere er kun like effektiv som den tiden og innsatsen de ansatte setter av for dem.

En pulsundersøkelse er relativt kort, og har vanligvis mellom 5 og 15 spørsmål. Disse spørsmålene handler om ett eller to hovedemner, vanligvis relatert til medarbeidertilfredshet og engasjement. Resultatene fra pulsundersøkelsene kan avsløre om ansatte føler seg tilfreds i rollen sin, og om de liker å være på arbeid. Pulsundersøkelser for ansatte gjør også at bedrifter kan se endringer av generell medarbeidertilfredshet og medarbeiderengasjement i løpet av hele året.

Hvordan implementere en pulsundersøkelse

Hvordan kan selskapet ditt implementere pulsundersøkelser? Hvor bør du begynne?

Første trinn bør være å gjennomføre en årlig måling av medarbeidertilfredshet. Denne spørreundersøkelser bør være litt omfattende (mellom 50 og 100 spørsmål), og bør stille spørsmål angående en ansatt sin rolle, ansvar, forhold til kollegere og ledere, og ledermuligheter.

Når du har samlet data og resultater fra den årlige målingen, så vil utsending av kortere og mer regelmessige pulsundersøkelser la bedriften din se hvor bra dere gjør det når det skjer endringer og forbedringer i arbeidsplassen, og vil vise hvordan det står til med medarbeiderengasjement og andre mål bedriften din måtte ha.

Det er viktig å formidle formålet med pulsundersøkelsene. Dette vil bidra til å oppmuntre de ansatte til å delta, og sørger for høy svarprosent. Jo mer informasjon de ansatte har om når og hvorfor de bør ta spørreundersøkelsen, desto større sannsynlighet for at de deltar.

Hvordan bruke disse undersøkelsene

Det er også viktig å formidle hvordan resultatene fra pulsundersøkelsene vil bli brukt. Dette er viktig av to grunner: 1) Det vil øke deltakelse og dermed respons fra de ansatte, og 2) det vil motvirke at de ansatte blir leie av å fylle ut “meningsløse” spørreundersøkelser.

Om du ønsker at dine ansatte skal delta i dine pulsundersøkelser så er det viktig at tiltak blir utført og at de ser forbedringer i bedriften. Om dette ikke skjer så vil svarprosenten falle, og om svarprosenten faller vil formålet med pulsundersøkelsene falle bort.

Selskaper må huske at spørreundersøkelsene deres—enten de er lange, grundige årlige spørreundersøkelser, eller raske pulsundersøkelser—kun er like effektive som tiden og innsatsen som blir lagt i dem.

Hva er et godt verktøy for pulsundersøkelser?

Så hvor kan du finne en god leverandør av pulsundersøkelser? Mange verktøy og programvarer for medarbeiderengasjement er designet med en rekke funksjoner som kan hjelpe bedrifter, HR-avdelinger og ledere å fange opp så mye data, detaljer og innsikt som mulig fra ansatte for å forbedre ytelse.

Netigate tilbyr et verktøy for medarbeiderundersøkelser med en rekke nøyaktige og svært effektive spørreundersøkelser for medarbeiderengasjement, inkludert pulsmålinger og brukervennlig eNPS software. Det har aldri vært enklere å lytte til sine medarbeidere.

Besøk nettsiden vår for å lære mer om våre tjenester og løsninger, og hvordan vi kan hjelpe deg å fange opp de opplysningene du trenger for å forbedre organisasjonen og nå målene deres.