Netigate og Lumoa går sammen for å bygge Europas ledende feedbackplattform for bedrifter 🎉 Les mer her.

Kundecase

Employee Experience

playground tech

data, it & telecommunications
For oss blir engasjementsscoren vår også et viktig økonomisk målepunkt. Dersom konsulentene våre har det bra og føler at de har gode betingelser, vil de prestere bedre, noe som til syvende og sist betyr mer tilfredse kunder.
Les mer om Playground Tech
Employee Experience

attendo

health & medical
Den årlige undersøkelsen brukes som grunnlag for å utvikle tiltaks- og handlingsplaner for hva som må gjøres på et bestemt område. Pulsmålingene hjelper oss deretter med å ta temperaturen på organisasjonen for å se om vi er på rett vei.
Les mer om Attendo
Customer Experience

ellevio

sewage, waste, electricity & water
Ved å analysere ustrukturerte data i fritekstsvar, får Ellevio innsikt som det ville vært vanskelig å få ved å bruke kvantitative data. Med en dypere forståelse av hva kundene mener, kan de skreddersy strategier og tiltak for å imøtekomme spesifikke kundebehov og smertepunkter.
Les mer om Ellevio
Employee Experience

skistar

travel & tourism
Netigates transparente løsninger passer oss fordi vi ikke er låst til ett bestemt opplegg. Vi administrerer de delene vi ønsker, og lar Netigates eksperter hjelpe til der vi mener det er behov for deres ekspertise.
Les mer om SkiStar
Employee Experience

sparebanken sogn og fjordane

banking, finance & insurance
Tidligere brukte vi mye tid på å bearbeide dataene vi fikk inn. Det tok tid å analysere dem, utarbeide store rapporter i Excel, for så å overføre disse til presentasjoner i PowerPoint. Med Netigates verktøy har vi fått frigjort mer tid fra disse oppgavene, som vi kan benytte til å jobbe med resultatene. I tillegg gir det mer verdi til de som skal lese resultatene, både ledere og ansatte.
Les mer om Sparebanken Sogn og Fjordane
Employee Experience

munich leadership group

business services
Med 360-graders feedback ligger fokuset på en enkelt leder. Man kan si at det er et intensivt tiltak for å utvikle denne personen, fordi man får et helhetsbilde av prestasjonen fra ulike nivåer. Dette anser jeg som den store fordelen med 360 graders feedback, da det finnes mange utgangspunkt for utvikling støttet av ekstern feedback.
Les mer om Munich Leadership Group
Employee Experience

rema 1000

retail
Netigates plattform er enkel og intuitiv å bruke, uansett om du vil sende ut en undersøkelse til få eller mange. Verktøyet gir oss mulighet til å innhente verdifull informasjon på en enkel og effektiv måte.
Les mer om REMA 1000
Customer Experience

amesto techhouse

forretningsrådgivning, programvare og tjenester
Vi har stor nytte av Netigates plattform, og mange av tiltakene som er satt i gang, er basert på tilbakemeldinger fra kundene. Faktainformasjon fra kundeundersøkelser har betydd mye i forhold til hvordan vi har utviklet oss.
Les mer om Amesto TechHouse
Customer Experience

story house egmont

media
I Story House Egmont har vi stort fokus på å jobbe kundesentrisk og innsiktsbasert. Vi gjennomfører kundeundersøkelser og interne pulsmålinger. Vi måler effekten av kommersielle samarbeid og arbeider med tiltak for å forbedre våre kundereiser.
Les mer om Story House Egmont
Customer Experience

söderberg & partners

banking, finance & insurance
En viktig del for oss i samarbeidet med Netigate, er bistand og kompetanse ved behov når det gjelder spørsmålsformulering, metode og analyse/rapportering.
Les mer om Söderberg & Partners
Employee Experience

element logic

manufacturing & industry
Alle undersøkelser vi gjennomfører analyserer vi i etterkant og bruker dataene til videre arbeid. Dette har gitt oss en bedre innsikt i diverse problemstillinger – spesielt med vår Covid-19-undersøkelse.
Les mer om Element Logic
Customer Experience

lillehammer kommune

other consumer services
Netigate er en helt naturlig del av vår verktøykasse, på lik linje med Word og Excel.
Les mer om Lillehammer kommune
Employee Experience

frydenbø group

industry, employer & occupational care., manufacturing & industry
Vi vet at tilfredse medarbeidere også er engasjerte medarbeidere - som igjen skaper økt produksjon. Vi ønsket å finne ut hva våre ansatte var fornøyd med, og hva vi kunne jobbe mer med for å oppnå høyest mulig tilfredshet for våre medarbeidere.
Les mer om Frydenbø Group
Employee Experience

travis perkins

building & construction
Netigate gjør det mulig for oss å lage, og sende ut, undersøkelser raskt og enkelt. I tillegg kan vi nå dele resultatene direkte med våre nøkkelinteressenter, slik at vi kan starte en handlingsplan uten forsinkelse.
Les mer om Travis Perkins
Customer Experience Markedsundersøkelser

lederne

staffing & employment, public administration & society
Organisasjonen Lederne har mål om å bli Norges beste og viktigste leverandør av lederutviklingskurs og konferanser. I den forbindelse er våre medlemmers tilbakemelding svært viktig for oss.
Les mer om Lederne
Employee Experience

spotify

media
Å ha en løsning som gjør innsamling av data enkelt og dataanalysering raskt og effektivt, gjør hverdagen vår mye enklere.
Les mer om Spotify
Customer Experience

circle k

other consumer services
Situasjonsbestemt kundefeedback gir oss mer hands-on og konkrete tilbakemeldinger som vi kan bruke i den daglige driften.
Les mer om Circle K