Kunder

Vi har 3500+ kunder som spenner bredt, fra enkeltpersonforetak til industriledende foretak.

Eksempler

Customer Experience
«Netigate er en helt naturlig del av vår verktøykasse, på lik linje med Word og Excel.»
Les om eksempler
Employee Experience
"Vi vet at tilfredse medarbeidere også er engasjerte medarbeidere - som igjen skaper økt produksjon. Vi ønsket å finne ut hva våre ansatte var fornøyd med, og hva vi kunne jobbe mer med for å oppnå høyest mulig tilfredshet for våre medarbeidere."
Les om eksempler
Customer Experience
"Med Netigate har vi tatt i bruk en helhetlig tilnærming til oppfølging av kampanjer. Netigates plattform er enkel å bruke, og takket være smarte, automatiske funksjoner kan vi bruke tiden vår på analyse og oppfølging."
Les om eksempler
Customer Experience
«Netigate hjelper oss med å finne ut hva som fungerte bra på arrangementet, og hva som behøver forbedring til neste gang. Dette gjør det mulig for oss å øke våre kunders- og medarbeideres tilfredshet.»
Les om eksempler
Customer Experience, Markedsundersøkelser
“Organisasjonen Lederne har mål om å bli Norges beste og viktigste leverandør av lederutviklingskurs og konferanser. I den forbindelse er våre medlemmers tilbakemelding svært viktig for oss.”
Les om eksempler
Customer Experience
"Ved hjelp av Netigate samler vi inn og sammenstiller data som gir oss et faktabasert beslutningsgrunnlag i kundeprosesser."
Les om eksempler
Customer Experience, Employee Experience
"Vi er veldig fornøyd med brukervennligheten. Det er mange ulike verktøy å velge mellom, og lett å holde oversikt over spørsmålene når man lager undersøkelsen."
Les om eksempler
Customer Experience
"Ved hjelp av enkelt API har vi automatisert mange av utsendelsene som skjer regelmessig og i større omfang, og kan med glede stort sett bruke mest tid på å evaluere resultatene."
Les om eksempler
Employee Experience
“De undersøkelser som vi utfører internt med Netigate, gir oss tydelige tilbakemeldinger om hva vi bør endre i foretaket for at våre ansatte skal trives så godt som mulig."
Les om eksempler
Customer Experience
"Vi gjennomfører løpende målinger av kundetilfredshet. På denne måten greier vi raskere å rette fokuset dit det er størst behov. Slik opprettholder vi en jevn kundetilfredshet på over 90%!"
Les om eksempler
Customer Experience
"Jeg er kjempefornøyd med Netigate. Det er et mangesidig og fleksibelt verktøy som vi har stor bruk for på flere områder. Med Netigate får vi et godt overblikk over hele virksomheten vår."
Les om eksempler
Customer Experience
"Vi kan sitte med ett bilde og kundene et helt annet. Å få tilbakemeldinger på bruker- opplevelsen fra kundenes perspektiv er strategisk viktig for oss."
Les om eksempler
Employee Experience
"Med Netigate har vi et utmerket verktøy der vi på en enkel og rask måte kan se hvordan medarbeiderne oppfatter Carglass som arbeidsgiver."
Les om eksempler
Customer Experience, Employee Experience
"Feedback fra både kunder og medarbeidere er en sterk bidragsfaktor til at vi har lyktes å forbedre salget vårt.“
Les om eksempler
Customer Experience
"Netigate har gitt oss en gyllen anledning til å åpne opp en dialog med gjestene. I dag er publikumsundersøkelsene en selvsagt del av kvalitetsarbeidet vårt."
Les om eksempler
Employee Experience
"Å ha en løsning som gjør innsamling av data enkelt og dataanalysering raskt og effektivt, gjør hverdagen vår mye enklere."
Les om eksempler
Customer Experience
"Situasjonsbestemt kundefeedback gir oss mer hands-on og konkrete tilbakemeldinger som vi kan bruke i den daglige driften."
Les om eksempler
Customer Experience
"Akkurat som planlagt, er Netigate blitt Cerveras plattform for å generere kundeinnsikt og måle lojalitet."
Les om eksempler
Customer Experience, Net Promoter Score
"Å arbeide med innsiktsbaserte tiltak for å forbedre våre kundereiser er både viktig og spennende."
Les om eksempler

Bestill en demo eller kom i gang nå