Netigate og Lumoa går sammen for å bygge Europas ledende feedbackplattform for bedrifter 🎉 Les mer her.

Attendo

Emma Lindqvist
Emma Lindqvist
Head of Development and Project HR
SelskapAttendo er Nordens største omsorgsforetak med over 700 virksomheter og mer enn 30 000 ansatte i Sverige, Finland og Danmark. De er ledende i utviklingen av kvalitet, innovasjoner og nye, kostnadseffektive måter å jobbe på i bransjen.
IndustriHelse og omsorgstjenester

Om Attendo:

Attendo er Nordens største omsorgsforetak med mer enn 700 virksomheter og over 30 000 medarbeidere i Sverige, Finland og Danmark. Vi er ledende i utviklingen av kvalitet, innovasjoner og nye, kostnadseffektive måter å jobbe på i vår bransje.

Vi tilbyr eldreomsorg, omsorg for personer med nedsatt funksjonsevne og individ- og familieomsorg.

Emma Lindqvist jobber med utvikling og prosjekter innenfor HR i Attendo. De bruker Netigate til kvartalsvise pulsundersøkelser, evalueringer av støttefunksjoner og årlige oppfølginger av arbeidsmiljøet.

Utfordringer

Tidligere benyttet Attendo systemer som ikke var like fleksible, men Netigate er lett å administrere, fleksibelt og enkelt å jobbe med.

«Med Netigate kan vi selv lage undersøkelser, regelverk og lese inn bakgrunnsdata. Sammenlignet med våre tidligere systemer er Netigate mer brukervennlig. Jeg opplever at Netigate holder tritt med utviklingen og funksjonaliteten», sier Emma Lindqvist, Head of Development and Project HR, Attendo.

Pulsmålinger og årlige medarbeiderundersøkelser

En gang i kvartalet sender Attendo ut en kort pulsundersøkelse med fem spørsmål til sine medarbeidere. Disse pulsundersøkelsene suppleres av en mer omfattende årlig undersøkelse som også inkluderer disse spørsmålene. «Netigate støtter oss i den årlige undersøkelsen ved å hjelpe oss med å formulere spørsmål og administrere distribusjonen av resultatene til våre 300 ledere. Siden medarbeiderne mottar undersøkelsen via SMS, er det viktig at spørsmålene er riktig formulert og at undersøkelsen ikke blir for omfattende, men at vi får med oss den viktigste informasjonen.»

Netigate tilbyr fleksibel rapportering som gir oss svar på de spørsmålene vi har, og som gjør det mulig å sammenligne over tid. Vi får verdifulle rapporter som går i dybden uten å være for omfattende.

Emma Lindqvist, Head of Development and Project HR, Attendo.

«Tidligere har vi hovedsakelig hatt fokus på resultatene fra pulsundersøkelsene våre. Ved å inkludere en årlig undersøkelse i tillegg, blir det lettere for oss å forstå hvordan endringer i organisasjonen påvirker resultatene», sier Emma.

Arbeidet med resultatene

Resultatene fra den årlige undersøkelsen brukes som grunnlag for å utvikle tiltak og handlingsplaner for spesifikke områder. Pulsmålingene brukes til kontinuerlig å ta pulsen på organisasjonen for å se om de tiltakene som er iverksatt, gir de ønskede resultatene. Den årlige undersøkelsen brytes ned og analyseres på ulike nivåer for å få en dypere forståelse av spesifikke utfordringer og behov. «Vi jobber aktivt med å bruke denne innsikten til å ta strategiske beslutninger på overordnet nivå og til å implementere effektive strategier på enhetsnivå», sier Emma. Ved å følge resultatene av pulsmålingene kan Attendo vurdere om de beveger seg i riktig retning, men også identifisere spesifikke områder som trenger forbedring.

Den årlige undersøkelsen brukes som grunnlag for å utvikle tiltak og handlingsplaner for hva som må gjøres på et bestemt område. Pulsmålingene hjelper oss deretter med å ta temperaturen på organisasjonen for å se om vi er på rett vei.

Betydningen av å jobbe med data og undersøkelser

Betydningen av datadrevne beslutninger er viktig for både Emma og Attendo. De bruker innsamlede data fra undersøkelser som grunnlag for å sikre at beslutningene deres er informerte og ikke basert på magefølelse. Emma jobber i HR-avdelingen, men understreker at Netigate brukes på tvers av ulike avdelinger, noe som muliggjør en omfattende analyse av data både på medarbeider- og kundenivå. Denne analysen gir verdifull innsikt i hvordan medarbeidernes trivsel påvirker kundetilfredsheten.

Når en virksomhet står overfor utfordringer, er det viktig for oss å kunne se hvordan dette påvirker både kunder og interessenter. Vi analyserer ulike typer data for å få en fullstendig oversikt. Ved å spore medarbeidertilfredshet, kundetilfredshet og økonomiske resultater, kan vi se hvordan alt henger sammen. Dersom medarbeiderne trives og har det bra, vil kundebehandlingen bli annerledes.

Fordelene med Netigate

Fordelene med Netigate er mangesidige, ifølge Emma. Et viktig aspekt er muligheten til å garantere medarbeidernes anonymitet, noe som er viktig for å oppmuntre til ærlige svar. Siden Attendo har strenge retningslinjer for hvor mange svar som kreves for å generere en rapport, kan undersøkelsene ikke spores tilbake til enkeltpersoner. I tillegg fremhever Emma verktøyets brukervennlighet og effektivitet, noe som sparer tid og ressurser. Å kunne følge resultatene i sanntid underveis i undersøkelsen er en annen fordel som gjør det mulig å sette inn raske tiltak for å øke svarprosenten ved behov.

Jeg vil absolutt anbefale Netigate både for det brukervennlige systemet, men også for kontakten med Netigate. Vi får alltid raske svar og support når vi trenger det. Det er tydelig at Netigate har kunnskapsrike eksperter som ikke bare kan hjelpe oss med selve undersøkelsen, men også med å formulere spørsmål på en effektiv måte.

Resultater

Med Netigate får Attendo:

Et brukervennlig verktøy for medarbeiderundersøkelser

Sikret anonymitet for medarbeiderne

Hjelp med å utforme og sende ut undersøkelser

Rapporter og analyser i sanntid

Informative rapporter som beslutningsgrunnlag

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.