Netigate og Lumoa går sammen for å bygge Europas ledende feedbackplattform for bedrifter 🎉 Les mer her.
Bruk våre efarne eksperter

Maksimer deres kunde- og medarbeideropplevelser

Alle organisasjoner er forskjellige – det fungerer sjelden med én løsning som skal passe alle. La vårt team av erfarne konsulenter utarbeide en skreddersydd plan for å nå dine mål for kunde- og medarbeideropplevelsen.

Føy deg inn i rekken av organisasjoner som arbeider med Netigate for å skape flotte opplevelser

Pålitelige eksperter som dekker hele opplevelsen

Motta strategisk rådgivning

Analyser modenheten i opplevelsen din opp mot beste praksis i bransjen og lag en plan for implementering.

Implementere dine opplevelsesprogrammer

Identifiser de viktigste kontaktpunktene for feedback gjennom hele reisen, og skreddersy en tilnærming som gir maksimal verdi.

Integreres med eksisterende prosesser

Integrer Netigate i økosystemet for å dele innsikt på tvers av organisasjonen og utløse arbeidsflyter.

Gjør innsikt om til handling

Samarbeid med våre eksperter for å få frem unik innsikt, styrke handlingskraften og forstå ROI.

Støtte til undersøkelsesprosjekter

Få hjelp til de viktige undersøkelsesprosjektene dine, helt eller delvis.

Gjennomføre markeds- og panelundersøkelser

Få råd om og utfør markedsundersøkelser og feedback fra paneler.

Customer Experience

Gjør kundeopplevelser om til handlingsbar innsikt

Få hjelp av en strategisk partner til å utvikle beste praksis for utforming og implementering av Voice of the Customer-programmet. Maksimer organisasjonens vekst og lojalitet ved å gjøre kundene fornøyde.

Analysere

og benchmarke CX-arbeidet og utarbeid en plan for kontinuerlig forbedring av kundeopplevelsen.

Kartlegg

hele kundereisen og identifiser de viktigste kontaktpunktene for feedback.

Få innsikt

i hvilke aspekter av reisen som utgjør de største hindringene, og forstå de neste trinnene for å nå KPI-ene.

Fremhev og del

viktig innsikt til resten av organisasjonen for å skape kundesentrering og drive frem tiltak.

Integrere

med eksisterende organisatoriske prosesser for å lukke loopen med kundene raskt.

Følg opp

med jevne mellomrom for å oppnå ny innsikt og iverksette tiltak for å levere bedre kundeopplevelser.

Employee Experience

Forbedre medarbeideropplevelsen med en hjelpende hånd

Få hjelp av våre eksperter til å skape en best mulig opplevelse for dine ansatte. Forvandle medarbeiderreisen for å nå nye høyder når det gjelder produktivitet og kreativitet.

Analysere

og benchmarke EX-arbeidet og utarbeid en plan for kontinuerlig forbedring av medarbeiderreisen.

Kartlegg

hele medarbeiderreisen og identifiser de viktigste berøringspunktene for feedback.

Fordyp deg i

viktige kontaktpunkter som onboarding og exit.

Forbedre

dynamikken i teamet med 360 graders lederevalueringer.

Benytt

personlig tilpasset ledercoaching og workshops for å skape endringer basert på feedback.

Etterlev regelverket

og reduser risikoen med en anonym varslerfunksjon fra tredjeparter.

Undersøkelser og markedsundersøkelser

Gjennomfør virkningsfulle undersøkelser

Få støtte gjennom hele, eller spesifikke deler av, undersøkelsesprosessen. Skreddersy undersøkelser etter dine individuelle behov sammen med eksperthjelp.


Prosjektutvikling
Planlegg feedback fra start til slutt, og ta hensyn til spesifikke behov og mål.

Skape en undersøkelse
La våre konsulenter lage effektive og smarte undersøkelser som er utformet for å gi deg mest mulig nyttige data.

Implementering
Vi setter i gang undersøkelsene dine og administrerer utsendelsene. Len deg tilbake, slapp av og vent på at innsikten skal strømme inn.

Analyse
Våre konsulenter er besatt av forskning og dataanalyse. Vi elsker å hjelpe deg å forstå dataene dine.

Handlingsplanlegging
Vi gir deg råd om de mest effektive tiltakene for å oppnå en positiv effekt.

Presentere resultater
La ekspertene våre ta seg av presentasjonen av resultatene, enten på stedet eller online.

Oppfølging med workshoper
Vi kan holde og lede workshoper som hjelper dere å definere de beste forbedringstiltakene.

Sett feedback i fokus med hjelp av tekniske løsninger

Integrer feedbackprosessene i hele den tekniske arkitekturen for å gi innsikt til de rette interessentene. Forbedre rapporteringen ved å få oppdaterte analyser.

  • Forretningsanalyser: Få en bredere oversikt over dataene dine i nye sammenhenger og avstem dem med andre datakilder.
  • Triggere for undersøkelser: Aktiver undersøkelser basert på berøringspunkter fra andre systemer og programvare, slik at du alltid får tilbakemeldinger der du trenger dem.
  • Gi innsikt der det er behov: Forsyn ticketing- og CRM-systemene dine med de nyeste dataene for å gi feedback til de som kan iverksette tiltak.