Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Attendo

Emma Lindqvist
Emma Lindqvist
Chef utveckling och projekt HR
FöretagAttendo är Nordens största omsorgsföretag med över 700 verksamheter och över 30 000 medarbetare i Sverige, Finland och Danmark. De leder utvecklingen av kvalitet, innovationer och nya, kostnadseffektiva arbetssätt i branschen.
BranchHälsa & Sjukvård

Om Attendo:

Attendo är Nordens största omsorgsföretag med över 700 verksamheter och över 30 000 medarbetare i Sverige, Finland och Danmark. Vi leder utvecklingen av kvalitet, innovationer och nya, kostnadseffektiva arbetssätt i branschen.

Vi erbjuder äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Emma Lindqvist arbetar med utveckling och projekt inom HR på Attendo, de använder Netigate till bland annat kvartalsvisa pulsundersökningar, utvärderingar av stödfunktioner och årliga uppföljningar kring arbetsmiljön.

Utmaningar

Tidigare jobbade Attendo i system som inte var lika flexibla, Netigate är lätt att administrera, flexibelt och enkelt  att arbeta med.

”Med Netigate kan vi själva skapa undersökningar, regler och läsa in bakgrundsdata. Jämför man Netigate med våra tidigare system är det mer användarvänligt. Jag upplever att Netigate hänger med när det kommer till utveckling och funktionalitet,” säger Emma Lindqvist, chef utveckling och projekt HR, Attendo.

Pulsmätningar och årliga medarbetarundersökningar

En gång i kvartalet skickar Attendo ut en kort pulsundersökning med 5 frågor till sina medarbetare. Dessa pulsundersökningar kompletteras med en mer omfattande årlig undersökning där pulsfrågorna också finns med. ”Netigate stöttar oss i den årliga undersökningen genom att hjälpa oss formulera frågor och hantera utskicken av resultatet till våra 300 chefer. Eftersom att medarbetarna får undersökningen via SMS är det viktigt att frågorna är korrekt formulerade och att undersökningen inte blir för omfattande utan att vi får fram det viktigaste.”

Netigate erbjuder flexibel rapportering som ger oss svar på de frågor vi har och möjliggör jämförelser över tid. Vi får värdefulla rapporter som går på djupet utan att vara för omfattande.

Emma Lindqvist, chef utveckling och projekt HR, Attendo.

”Tidigare fokuserade vi främst på resultaten från våra pulsundersökningar. Genom att även inkludera en årlig undersökning blir det lättare för oss att förstå hur förändringar i organisationen påverkar resultaten”, säger Emma

Arbetet med resultaten

Resultaten från den årliga undersökningen används som grund för att ta fram åtgärds- och handlingsplaner för att adressera specifika områden. Pulsmätningarna används för att kontinuerligt ta pulsen på organisationen för att se om de vidtagna åtgärderna ger önskat resultat. Den årliga undersökningen bryts ner och analyseras på olika nivåer för att få en djupare förståelse för specifika utmaningar och behov. ”Vi arbetar aktivt med att använda dessa insikter för att fatta strategiska beslut på övergripande nivå  och för att implementera effektiva strategier på enhetsnivå,” säger Emma. Genom att följa resultatet från pulsmätningarna kan Attendo bedöma om de rör sig i rätt riktning men också identifiera specifika områden som behöver förbättras.

Den årliga undersökningen används som ett underlag för att ta fram åtgärds- och handlingsplaner på vad som behövs göras inom ett visst område. Pulsmätningarna hjälper oss sedan att ta tempen på organisationen  för att se  om vi är på rätt väg.

Vikten av att jobba med data och undersökningar

Betydelsen av datadrivet beslutsfattande är viktigt för både Emma och Attendo. De använder insamlade data från undersökningar som en grund för att säkerställa att deras beslut är välgrundade och inte baseras på magkänsla. Emma, även om hon arbetar inom HR-avdelningen, betonar att Netigate används tvärs över olika avdelningar, vilket möjliggör en omfattande analys av data på både medarbetar- och kundnivå. Denna analys ger värdefulla insikter om hur medarbetarnas välbefinnande påverkar kundnöjdheten.

När en verksamhet har utmaningar är det viktigt för oss att kunna se hur detta påverkar både kunder och närstående. Vi analyserar olika typer av data för att få en komplett översikt. Genom att följa hur resultatet inom medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet och ekonomi kan vi se hur allt hänger ihop. Om medarbetarna trivs och mår bra blir det ett annat omhändertagande av kunden.

Fördelarna med Netigate

Fördelarna med Netigate är mångfacetterade enligt Emma. En viktig aspekt är möjligheten att garantera medarbetarnas anonymitet, vilket är viktigt för att uppmuntra ärliga svar. Eftersom Attendo har strikta riktlinjer för hur många svar som krävs för att generera en rapport, kan undersökningarna inte spåras till enskilda personer. Dessutom framhåller Emma verktygets användarvänlighet och effektivitet, vilket sparar tid och resurser. Att kunna följa resultaten i realtid under undersökningens gång är ytterligare en fördel som möjliggör snabba åtgärder för att öka svarsfrekvensen om så behövs.

Jag skulle absolut rekommendera Netigate både för dess användarvänliga systemet men också kontakten med Netigate. Vi får alltid snabba svar och support när vi behöver det. Det märks att Netigate har kunniga experter som kan hjälpa till, inte bara med själva undersökningen utan också med att formulera frågor på ett effektivt sätt

Resultat

Med Netigate får Attendo:

Ett användarvänligt verktyg för medarbetarundersökningar

Försäkrad anonymitet för medarbetarna

Hjälp med utforming och utskick av undersökningar

Rapporter och analyser i realtid

Informativa rapporter för beslutsfattande

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.