Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Kundcase

Employee Experience

attendo

health & medical
Den årliga undersökningen används som ett underlag för att ta fram åtgärds- och handlingsplaner på vad som behövs göras inom ett visst område. Pulsmätningarna hjälper oss sedan att ta tempen på organisationen  för att se  om vi är på rätt väg.
Läs mer om Attendo
Employee Experience

playground tech

data, it & telecommunications
För oss blir vår engagemangspoäng också en kritisk mätpunkt rent finansiellt. Om våra konsulter mår bra, och känner att de har schyssta förutsättningar, så kommer de prestera bättre, vilket i slutändan innebär gladare kunder.
Läs mer om Playground Tech
Customer Experience

söderberg & partners

banking, finance & insurance
Data från analyser och rapporter efter undersökningarna är vårt viktigaste underlag – både när det kommer till beslut och beteende.
Läs mer om Söderberg & Partners
Employee Experience

bergkvarabuss

persontransport
Från ett HR-perspektiv är Netigate flexibelt och lätt att använda. Möjligheten att anpassa och distribuera olika rapporter till olika chefer och därmed aktivt kunna arbeta med svaren är otroligt värdefullt. Jag skulle absolut rekommendera Netigate, speciellt för den exceptionella supporten som vi har fått. Den hjälpen och de tips vi fått har varit ovärderliga för att maximera effektiviteten i våra undersökningar.
Läs mer om Bergkvarabuss
Customer Experience

ellevio

sewage, waste, electricity & water
Genom att  analysera ostrukturerade data i fritextsvar får Ellevio insikter som skulle vara svåra att få genom att endast använda kvantitativ data. Med en djupare förståelse för kring kundernas åsikter kan de skräddarsy sina strategier och initiativ för att möta specifika kundbehov och smärtpunkter.
Läs mer om Ellevio
Employee Experience

b3 consulting group

business services, technical consulting
Vi uppskattar att det går att lägga in så mycket bakgrundsdata och bryta ner på exempelvis kön eller avdelning i Netigates rapportverktyg. Därigenom blir det också enklare för oss att analysera slutresultatet.
Läs mer om B3 Consulting Group
Customer Experience

tv4

media
Jag blev positivt överraskad till att Netigates verktyg var så användarvänligt och enkelt att förstå. Det sparar oss tid som vi istället kan lägga på att förstå våra användares behov och önskemål.
Läs mer om TV4
Employee Experience

munich leadership group

business services, education, research & development
Med 360-graders feedback ligger fokus på en enskild ledare. Man kan säga att det är en intensiv åtgärd för att utveckla denna person, eftersom man får en helhetsbild av prestationen från olika nivåer. Jag anser att detta är den stora fördelen med 360-graders feedback, eftersom det finns många utgångspunkter för utveckling som stöds av extern feedback.
Läs mer om Munich Leadership Group
Employee Experience

mangold fondkommisson ab

banking, finance & insurance
Styrelseutvärderingar är ett effektivt verktyg som gör att vi sparar mer tid åt verksamhetsutvecklande styrelsearbete. Vi vill kunna bygga vidare på vår styrelse på samma sätt som vi gör med våra medarbetare och mäta vilka eventuella förändringar i styrelsen som ger effekt.
Läs mer om Mangold Fondkommisson AB
Customer Experience

slu – mitt liv med hund

education, research & development
När Netigate automatiserat våra utskick för att samla in data, kan vi ägna oss åt forskningsresultaten.
Läs mer om SLU – Mitt liv med hund
Marknadsundersökningar

karo pharma

health & medical
Vi vill utveckla produkter efter kundens behov, och då behöver vi förstå vad är det som är viktigt för dem med en viss produkt. Vi använder insikterna från våra undersökningar för att fatta beslut kring marknadsföringsstrategier och produktutveckling.
Läs mer om Karo Pharma
Customer Experience

balder

building & construction
Ett boende är en stor del av ens vardag och då är det viktigt att allting fungerar. Trots god lokalkännedom är kundfeedback oerhört viktig, då det hjälper oss att se sådant som vi själva kanske inte ser.
Läs mer om Balder
Customer Experience

egmont publishing

media, advertising, pr & market research
På Story House Egmont har vi stort fokus på att arbeta kundorienterat och insiktsbaserat. Vi genomför kundundersökningar och interna pulsmätningar. Vi mäter effekten av kommersiella samarbeten och arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att förbättra kundresan. Detta är både viktigt och spännande och Netigate är ett mycket värdefullt och användbart verktyg i vårt insiktsarbete.
Läs mer om Egmont Publishing
Employee Experience

keystone education group

education, research & development
Utifrån ett HR-perspektiv är det jätteviktigt att jobba med data och medarbetarundersökningar. Gör man inte det så är det svårt att fatta affärsmässiga beslut i en organisation. Det handlar inte bara om att arbeta med det som chefer och ledningsgruppen vill utan också lyssna på vad hela organisationen vill.
Läs mer om Keystone Education Group
Employee Experience

monitor

data, it & telecommunications
Om man inte mäter sitt arbete är det svårt att få vetskap om sina styrkor men också förbättringsområden. Jag skulle säga att de är A och O för en verksamhet att aktivt jobba med medarbetarundersökningar.
Läs mer om Monitor
Customer Experience

skellefteå kraft

sewage, waste, electricity & water
Att möta kundernas behov är en viktig faktor för ett företags framgång. Behovet utvecklas hela tiden. För att kunna hänga med i denna  utveckling är det därför viktigt att lyssna på sina kunder.
Läs mer om Skellefteå Kraft
Customer Experience

grönklittsgruppen

travel & tourism
Med kundundersökningar kan vi försäkra oss om att vi fokuserar på rätt saker och se till att skapa en upplevelse i världsklass.
Läs mer om Grönklittsgruppen
Employee Experience

travis perkins

manufacturing & industry
Netigate gör det möjligt för oss att skapa och skicka undersökningar snabbt och enkelt. Dessutom kan vi nu direkt dela resultaten med våra nyckelintressenter så att vi kan påbörja en handlingsplan utan dröjsmål., Rob Walden, Head of HR Analytics
Läs mer om Travis Perkins
Employee Experience

norrmejerier

food production
Syftet med enkäten är att den ska fungera som en barometer inom vissa utvalda områden. I analysen kan vi på så sätt identifiera avvikelser ända ner på avdelningsnivå.
Läs mer om Norrmejerier
Employee Experience

skistar

travel & tourism
Netigates transparenta lösningar passar oss eftersom vi då inte är låsta till ett upplägg. Vi hanterar de delar vi vill och låter Netigates experter hjälpa till där vi anser att deras kompetens behövs.
Läs mer om SkiStar
Employee Experience

spotify

media
Med Netigate har vi en lösning som gör det enklare att samla in och analysera data samt hitta insikter om verksamheten och medarbetarna.
Läs mer om Spotify
Customer Experience

circle k

other consumer services
Situationsanpassad kundfeedback ger oss mer användbar och konkret feedback som vi kan använda oss av i vår dagliga verksamhet.
Läs mer om Circle K