Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Söderberg & Partners

FöretagSöderberg & Partners är Norges ledande rådgivare och mäklare av försäkringar och finansiella produkter.
HeadquartersNorge
BranchBank, Finans & Försäkring

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är Norges ledande rådgivare och mäklare av försäkringar och finansiella produkter. Bolaget har som mål att förenkla försäkringar för både företag och privatpersoner. Kunderna är företag, organisationer, offentliga verksamheter, kommuner, fackliga organisationer och privatpersoner. Företaget har ca. 300 anställda, fördelade kontor i Oslo, Lysaker, Stavanger, Bergen, Trondheim, Larvik, Drammen, Tønsberg, Innlandet och Østfold.

Utmaning

Kunden är alltid i fokus hosSöderberg & Partners, att skapa mervärde för sina kunder, samt förstå varje enskild kunds unika behov, är därför mycket viktigt för dem. Innan Netigate använde Söderberg & Partners ett verktyg med ett mer komplicerat användargränssnitt, och med begränsningar för hur mycket av processen de kunde utföra själva. Det gjorde att frekvensen av kundundersökningar var låg och användandet av insamlad data användes minde än tänkt för att utveckla och förbättra kundupplevelsen.  2019 valde de därför Netigates användarvänliga plattform som feedbackleverantör. 

Lösning

För att kundinsikt, och följa upp kundnöjdhet inom de olika affärsområdena, använder Söderberg & Partners Netigate. Deras mål är att ha händelsebaserad undersökningar där resultaten bearbetas kontinuerligt, till exempel vid implementering av nya kunder, avtalsförnyelser, anbud, skadereglering med mera. Dessutom skickar de ut enkäter via sms direkt efter att kunderna avslutat ett samtal med deras kundcenter. Detta för att kunna följa upp deras kundtjänst och deras förmåga att lösa problem. 

 

En viktig del för oss i samarbetet med Netigate är den support och expertis vi får när det gäller frågeformulering, metod och analys/rapportering. 

Atle Jervan – Strategisk affärsutvecklare, Söderberg & Partners
Insikter och feedback från kunderna är kärnan i alla deras strategierbåde övergripande och nere i de olika affärsområdena. Insikterna får de genom att regelbundet skicka ut kundundersökningar. 

Resultat

Söderberg & Partners kan enkelt skapa och skicka ut kundundersökningar med Netigate.  sätt förstår de hur deras kunder uppfattar företaget. De insikter de får genom rapporter och analyser, används som underlag för att fatta välgrundade beslut och lägga upp strategier.

Data från analyser och rapporter efter undersökningarna är vårt viktigaste underlag – både när det kommer till beslut och beteende.

Atle Jervan – Strategisk affärsutvecklare, Söderberg & Partners

Med hjälp av Netigate får Söderberg & Partners viktiga kundinsikter på ett effektivt sätt. Detta ligger till grund för hur de kommer närmare kunden, och skapar mervärde för företaget.

Jag skulle absolut  rekommendera Netigate  till andra företag.  Deras kompetensär värdefull och vi har en bra relation med Netigate som fungerar som en partner till oss. 

Atle Jervan – Strategisk affärsutvecklare, Söderberg & Partners

Resultat

Med Netigate får Söderberg & Partners

En användarvänlig plattform för kundinsikter

Analys av data och rapporter

Viktiga insikter för utveckling av kundupplevelsen

Hjälp och stöttning från Netigate

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.