Framtidens arbetsplats – om svenskarna får bestämma

I vår senaste rapport har vi undersökt hur svenska anställda upplevt hemarbete, känslor för att återvända till kontoret och hur man vill att framtidens arbetsplats ska se ut. Rapporten fokuserar även på åldersfrågan och hur förväntningar och beteenden skiljer sig åt beroende på ålder.

Hur har anställdas lojalitet mot arbetsplatsen utvecklats mellan 2019-2021?

Vi har undersökt hur medarbetarlojaliteten utvecklats mellan 2019-2021. Rapporten baseras på data från 274 företag från olika länder och branscher och över 200 000 eNPS-svar.

Medarbetarrapport 2021: Vad driver engagemang på svenska arbetsplatser?

Rapporten sammanfattar hur arbetsgivare kan skapa en bra arbetsmiljö för att påverka medarbetarnas engagemang i rätt riktning.

The Future of CX: Framtidens arbete med kundupplevelsen

Vi frågade personer som jobbar med Customer Experience hur de kommer att jobba med kundupplevelsen under 2021 och planerna för framtiden.

Hur vill svenska anställda att arbetsgivare hanterar hemarbete efter pandemin?

Vi frågade svenska anställda om hur de vill att deras arbetsgivare ska hantera hemarbetet efter pandemin.

Undersökning om hemarbete: Flexibelt arbete är det nya normala

Vi frågade 1500 svenskar om hemarbete under coronakrisen. I denna undersökning delar vi resultat och insikter om vad resultatet innebär för fortsatt utveckling av arbetslivet.

Svenskarnas syn på hanteringen av coronakrisen

Netigate har gjort en unik undersökning som visar hur regeringen hanterar coronakrisen

Hur mår Sveriges anställda?

Netigate har undersökt hur Sveriges arbetsplatser och hur deras anställda mår.

Medarbetarrapport 2019

Netigate har i över tio år mätt svenska arbetstagares inställning till sin arbetsgivare, vad som skapar motivation och vad som är viktigt för att medarbetare ska nå sin fulla potential.