Medarbetarrapport 2021: Vad driver engagemang på svenska arbetsplatser?

Rapporten sammanfattar hur arbetsgivare kan skapa en bra arbetsmiljö för att påverka medarbetarnas engagemang i rätt riktning.

The Future of CX: Framtidens arbete med kundupplevelsen

Vi frågade personer som jobbar med Customer Experience hur de kommer att jobba med kundupplevelsen under 2021 och planerna för framtiden.

Hur vill svenska anställda att arbetsgivare hanterar hemarbete efter pandemin?

Vi frågade svenska anställda om hur de vill att deras arbetsgivare ska hantera hemarbetet efter pandemin.

Undersökning om hemarbete: Flexibelt arbete är det nya normala

Vi frågade 1500 svenskar om hemarbete under coronakrisen. I denna undersökning delar vi resultat och insikter om vad resultatet innebär för fortsatt utveckling av arbetslivet.

Svenskarnas syn på hanteringen av coronakrisen

Netigate har gjort en unik undersökning som visar hur regeringen hanterar coronakrisen

Hur mår Sveriges anställda?

Netigate har undersökt hur Sveriges arbetsplatser och hur deras anställda mår.

Medarbetarrapport 2019

Netigate har i över tio år mätt svenska arbetstagares inställning till sin arbetsgivare, vad som skapar motivation och vad som är viktigt för att medarbetare ska nå sin fulla potential.