Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Medarbetarrapport 2023: En undersökning om svenska arbetsgivares utmaningar

Vi har undersökt hur engagemanget hos 3 146 yrkesverksamma individer på den svenska arbetsmarknaden ser ut. I årets undersökning har vi även undersökt områden kring mNPS (manager net promoter score), quiet quitting, stress och utbrändhet med mera. Rapporten sammanfattar utmaningar svenska arbetsgivare möter 2023.

Medarbetarrapport 2023: En undersökning om svenska arbetsgivares utmaningar

The Future of CX: Framtidens arbete med kundupplevelsen

Välkommen till den 3:e upplagan av vår Future of CX-rapport, skriven av CX-proffs, för CX-proffs.

The Future of CX: Framtidens arbete med kundupplevelsen

Hyresgästrapport 2022 : Vilka utmaningar möter svenska hyresvärdar idag?

Denna rapport bygger på feedback från 561 hyresgäster som hyr sin bostad och sammanfattar våra insikter baserat på deras upplevelse av sin fastighetsägare/hyresvärd. Undersökningen representerar hyresgäster i hela Sverige.

Hyresgästrapport 2022 : Vilka utmaningar möter svenska hyresvärdar idag?

Medarbetarrapport 2022: Vilka utmaningar möter svenska arbetsgivare idag?

Vi har undersökt hur engagemanget hos 3 004 yrkesverksamma individer på den svenska arbetsmarknaden ser ut. Rapporten sammanfattar vilka utmaningar svenska arbetsgivare står inför idag.

Medarbetarrapport 2022: Vilka utmaningar möter svenska arbetsgivare idag?

Framtidens arbetsplats – om svenskarna får bestämma

I vår senaste rapport har vi undersökt hur svenska anställda upplevt hemarbete, känslor för att återvända till kontoret och hur man vill att framtidens arbetsplats ska se ut. Rapporten fokuserar även på åldersfrågan och hur förväntningar och beteenden skiljer sig åt beroende på ålder.

Framtidens arbetsplats – om svenskarna får bestämma

Hur har anställdas lojalitet mot arbetsplatsen utvecklats mellan 2019-2021?

Vi har undersökt hur medarbetarlojaliteten utvecklats mellan 2019-2021. Rapporten baseras på data från 274 företag från olika länder och branscher och över 200 000 eNPS-svar. Data i rapporten uppdaterades januari 2022.

Hur har anställdas lojalitet mot arbetsplatsen utvecklats mellan 2019-2021?

Medarbetarrapport 2021: Vad driver engagemang på svenska arbetsplatser?

Rapporten sammanfattar hur arbetsgivare kan skapa en bra arbetsmiljö för att påverka medarbetarnas engagemang i rätt riktning.

Medarbetarrapport 2021: Vad driver engagemang på svenska arbetsplatser?

Hur vill svenska anställda att arbetsgivare hanterar hemarbete efter pandemin?

Vi frågade svenska anställda om hur de vill att deras arbetsgivare ska hantera hemarbetet efter pandemin.

Hur vill svenska anställda att arbetsgivare hanterar hemarbete efter pandemin?

Undersökning om hemarbete: Flexibelt arbete är det nya normala

Vi frågade 1500 svenskar om hemarbete under coronakrisen. I denna undersökning delar vi resultat och insikter om vad resultatet innebär för fortsatt utveckling av arbetslivet.

Undersökning om hemarbete: Flexibelt arbete är det nya normala

Svenskarnas syn på hanteringen av coronakrisen

Netigate har gjort en unik undersökning som visar hur regeringen hanterar coronakrisen

Svenskarnas syn på hanteringen av coronakrisen

Hur mår Sveriges anställda?

Netigate har undersökt hur Sveriges arbetsplatser och hur deras anställda mår.

Hur mår Sveriges anställda?

Medarbetarrapport 2019

Netigate har i över tio år mätt svenska arbetstagares inställning till sin arbetsgivare, vad som skapar motivation och vad som är viktigt för att medarbetare ska nå sin fulla potential.

Medarbetarrapport 2019