Om rapporten:

  • Så har svenska anställda upplevt hemarbete och känslorna för att återvända till kontoret
  • Så vill man att framtidens arbetsplats ska se ut
  • Så skiljer sig förväntningar och beteenden åt beroende på ålder
  • Spelar åldern någon roll för hur bra man arbetar hemifrån?
  • Kommentarer och analyser från ledare och experter

Netigate har gjort en unik undersökning som visar hur svenska anställda har upplevt hemarbete, känslor för att återvända till kontoret och hur man vill att framtidens arbetsplats ska se ut. Rapporten fokuserar även på åldersfrågan och hur förväntningar och beteenden skiljer sig åt beroende på ålder. I slutet av rapporten inkluderas ett kapitel som fokuserar på tankar enbart kring ålder.

Undersökningen är riksrepresentativ, vilket betyder att respondenterna har en jämn fördelning av kön, ålder, region, inkomstnivå och så vidare. Vi har frågat 2 145 slumpmässigt utvalda individer som jobbar heltid eller deltid på arbetsplatser runt om i Sverige. Undersökningen genomfördes mellan den 27 september 2021 till och med 30 september 2021.