Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Netigate EX Engage: Skapa glada och högpresterande team

  • Pulsundersökningar: Få medarbetarinsikter i realtid
  • Agerbar data: Kartlägg och åtgärda problem
  • AI-genererade åtgärder: Skapa värdefull förändring
  • Skapa en kultur med medarbetarna i centrum: Minska personalomsättning och förbättra prestationer

Boka ett möte för att lära dig mer. En expert kommer visa dig alla funktioner i ett 30-minuters möte.

Start engaging

Your employee
engagement journey
starts here.

Book a meeting to learn more and take advantage of our summer deal available until August 31st.


Mät, följ och förstå vart du bör allokera dina resurser

Netigate EX Engage är utformat för att hjälpa organisationer att bygga en kultur där medarbetarna står i centrum. Vår lösning ger realtidsdata om medarbetarnas välbefinnande, identifierar förbättringsområden och ger rekommendationer för att öka engagemanget – med hänsyn till den teamspecifika datan. Dessa åtgärder hjälper inte bara teamledare och organisationen att förstå vad de ska göra, utan också hur de ska göra det för att uppnå maximal effekt.

Uppskattat av våra användare
Smarta åtgärder

Stäng feedback-loopen. Med våra smarta åtgärder får teamledarna skräddarsydda åtgärder för hur de ska förbättra engagemanget. Åtgärderna hjälper inte bara teamcheferna att veta vad de ska göra, utan också hur de ska utföra åtgärden för att få ut största möjliga effekt.

SMS

Kommunicera sömlöst med dina anställda. Vår SMS-lösning överbryggar kommunikationsgapet genom att se till att du kan nå medarbetare som inte förlitar sig på e-post som primära kommunikationskanal.

Pulsundersökningar

Netigate Engage använder frekventa, korta undersökningar som kallas ”pulsundersökningar” för att samla in medarbetarnas feedback i realtid. Det ger en snabb ”pulskontroll” av medarbetarnas mående, vilket hjälper organisationer att identifiera problem och fatta välgrundade beslut för att öka engagemanget.

Värmekarta

Vår värmekarta ger en bra överblick av hela organisationens engagemangsnivå. Färgerna speglar engagemanget i olika team eller avdelningar och lyfter fram styrkor och potentiella problemområden. På så sätt går det att snabbt avgöra vart resurser bör allokeras för att få maximal effekt.

SSO

SSO (Single Sign-On) är en förenklad autentiseringsprocess som ger användare tillgång till flera system eller applikationer med bara en uppsättning inloggningsuppgifter. Det förenklar åtkomsten och minskar risken som kommer med att hantera flera lösenord, samt skapar en sömlös användarupplevelse.

eNPS

eNPS (employee net promoter score) mäter medarbetarnas lojalitet och engagemang. Detta standardiserade mått hjälper dig att mäta medarbetarnas känslor över tid, jämföra med konkurrenter och identifiera områden där du kan förbättra den övergripande medarbetarupplevelsen.

8 drivkrafter för medarbetarengagemang

Vad är det som gör att medarbetare känner sig engagerade på arbetet? Och vad kan du göra för att öka engagemanget? Vi har undersökt saken och delar med oss av våra resultat i den här e-boken.

Din resa till
ökat medarbetarengagemang
börjar här

Boka ett möte med oss för att lära dig mer. En expert visar dig alla funktioner under ett samtal på 30 minuter.

En tillförlitlig lösning

En säker plattform för känsliga data

GDPR

Medarbetardata är en känslig tillgång. Därför följer Netigate Engage alla regler i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och garanterar anonymitet och integritet.

Certifierad inom
informationssäkerhet

Netigate är certifierat enligt ISO 27001, som står för de högsta standarderna inom informationssäkerhet. Detta innebär att dina uppgifter är SÄKRA hos oss.

Servrar i EU

Våra servrar finns i Europa, och i tider av oklara dataavtal, till exempel med USA, är detta en viktig beslutsfaktor. Särskilt för europeiska företag.

Boka ett möte för att lära dig mer.
Vi visar dig alla funktioner i ett 30-minuters möte.

These companies already work with our tools