Nyfiken på vad som driver medarbetarengagemang? Vi har svaren.

När människor är engagerade på arbetet känner de passion för vad de gör, engagemang för sin organisation och motivation att göra sitt bästa för att uppnå organisationens mål.

På Netigate har vårt fokus alltid varit att förstå vad, varför och hur man skapar ett hållbart medarbetarengagemang. Resultatet av detta är vår vetenskapligt byggda engagemangsmodell som består av 8 huvudsakliga drivkrafter för medarbetarengagemang med 22 underfaktorer.

I den här e-boken besvarar vi de stora frågorna:

  1. Vad är egentligen medarbetarengagemang?
  2. Hur kan jag hjälpa mina medarbetare att känna sig mer engagerade?