Om rapporten:

  • Slik har de ansatte opplevd hjemmekontor, og følelsen av å komme tilbake til kontoret
  • Slik ønsker man at fremtidens arbeidsplass skal se ut
  • Slik varierer forventninger og adferd avhengig av alder
  • Har alder noe å si for hvor godt du jobber hjemmefra?
  • Kommentarer og analyser fra ledere og eksperter

Netigate har gjennomført en unik undersøkelse i Sverige som viser hvordan ansatte har opplevd hjemmekontor, følelsen av å komme tilbake til kontoret og hvordan de ønsker at fremtidens arbeidsplass skal se ut. Rapporten fokuserer også på spørsmålet om alder, og hvordan forventninger og adferd varierer avhengig av alder. Til slutt i rapporten er det tatt med et kapittel som fokuserer kun på tanker om alder.

Undersøkelsen er landsrepresentativ, det vil si at respondentene har en jevn fordeling av kjønn, alder, region, inntektsnivå og så videre. Vi spurte 2 145 tilfeldig utvalgte personer som jobber heltid eller deltid på arbeidsplasser rundt om i landet. Undersøkelsen ble gjennomført mellom 27. september 2021 og 30. september 2021.