Under våren 2023 genomförde vi på Netigate en undersökning där vi frågade 81 personer som jobbar med kundupplevelsen om deras tankar kring arbetet och planerna för framtiden.

Vi frågade om vilka utmaningar de står inför just nu och vad planerna för framtiden är. Syftet med rapporten är att ge personer som jobbar med kundupplevelsen en inblick i hur andra företag arbetar och vad som väntar för framtiden.

Detta är den 3:e upplagan av vår rapport kring framtidens arbete med kundupplevelsen, skriven av CX-proffs, för CX-proffs.