Netigate gjennomførte i tidsrommet 29. januar til 4. februar 2021, en undersøkelse der 70 profesjonelle innen CX ble spurt om deres tilnærming til CX i 2021 og fremover. 

Vi spurte dem om utfordringene de nå står overfor, og deres planer for fremtiden. Formålet med denne rapporten er å gi CX-profesjonelle et innblikk i hvordan andre virksomheter jobber kundeopplevelse, og hva som kan forventes av fremtidens CX. Denne rapport støttes av innsikt fra vårt seneste webinar The future of CX, med Ian Golding, Clare Muscutt og Matt Watkinson.