Om Netigates hyresgästrapport:

På Netigate arbetar vi tillsammans med våra kunder med att skapa insikter kring hyresgästmätningar och förstå vad som driver hyresgästers nöjdhet, förtroende och ambassadörskap. Denna rapport bygger på feedback från 561 hyresgäster som hyr sin bostad och sammanfattar våra insikter baserat på deras upplevelse av sin fastighetsägare/hyresvärd. Undersökningen representerar hyresgäster i hela Sverige.

Rapporten lyfter viktiga styrkor, utvecklingsområden samt var det finns gap mellan olika hyresgästgrupper.

Innehåll:

  • Vilka utmaningar möter svenska hyresvärdar idag?
  • Viktiga drivkrafter för att öka nöjdhet och viljan att rekommendera sin hyresvärd
  • Områden där svenska hyresvärdar behöver utvecklas och förbättras