Om rapporten:

  • Påverkan av COVID-19 på medarbetarlojaliteten
  • Hur genomsnittligt eNPS utvecklats sedan 2019 fram till slutet av 2021
  • Drivkrafterna bakom medarbetarlojalitet
  • Effekten av medarbetarundersökningar
  • Kommentarer och analyser från experter inom personal och ledarskap

För att undersöka hur medarbetarlojaliteten mot arbetsgivare har utvecklats sedan 2019 har vi samlat in data från 274 företag i olika länder och branscher som under 2019, 2020 och 2021 mätt Employee Net Promoter Score (eNPS). Data som anges i rapporten består av svar från 2019 fram till sluter av 2021 och uppdaterades senaste i januari 2022.

Data I denna rapport består av över 200 000 eNPS-svar. Employee Net Promoter Score är ett mått som består av en enda fråga: “På en skala från 0-10 hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?”. Från totala antalen svar beräknas sedan ett slutligt eNPS.

Läs mer om vår eNPS software.