Om rapporten:

  • Påverkan av COVID-19 på medarbetarlojaliteten
  • Hur genomsnittligt eNPS utvecklats sedan 2019 fram till maj 2021
  • Drivkrafterna bakom medarbetarlojalitet
  • Effekten av medarbetarundersökningar
  • Kommentarer och analyser från experter inom personal och ledarskap

För att undersöka hur medarbetarlojaliteten mot arbetsgivare har utvecklats sedan 2019 och fram till idag har vi samlat in data från 274 företag i olika länder och branscher som under 2019, 2020 och 2021 mätt Employee Net Promoter Score (eNPS).

Data I denna rapport består av över 200 000 eNPS-svar. Employee Net Promoter Score är ett mått som består av en enda fråga: “På en skala från 0-10 hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?”. Från totala antalen svar beräknas sedan ett slutligt eNPS.