Om rapporten:

  • COVID-19’s påvirkning på medarbeiderlojaliteten
  • Hvordan den gjennomsnittlige eNPS har utviklet seg siden 2019 og frem til i dag
  • Drivkreftene bak medarbeiderlojalitet
  • Effekten av medarbeiderundersøkelser
  • Kommentarer og analyser fra eksperter innen medarbeidere og ledelse

For å undersøke hvordan medarbeiderlojaliteten overfor arbeidsgivere har utviklet seg siden 2019 frem til 2021, har vi samlet inn data fra 274 virksomheter i ulike land og bransjer som målte Employee Net Promoter Score (eNPS) i 2019, 2020 og 2021. Dataene som presenteres i denne oppdaterte 2022-versjonen av rapporten, består av svar som er gitt til utgangen av 2021.

Data fra denne rapporten består av over 200 000 eNPS-svar. Employee Net Promoter Score er en beregning som består av et enkelt spørsmål: “På en skala fra 0-10, hvor sannsynlig er at du vil anbefale arbeidsgiveren din til andre?”. En endelig eNPS beregnes deretter ut fra totalt antall svar.