Om medarbetarrapporten 2023:

Medarbetarfeedback är en viktig faktor för att kontinuerligt utvecklas som organisation. Att fortlöpande mäta medarbetarengagemang, viktiga ledarskapskriterier, ambassadörskap och andra affärskritiska KPI:er är ett strategiskt verktyg och angreppssätt för att få en övergripande bild av organisationens styrkor och utvecklingsområden samt ett underlag för framtida satsningar.

Denna rapport sammanfattar våra insikter baserat på feedback från 3146 yrkesverksamma individer på den svenska arbetsmarknaden kring deras upplevelse av sina arbetsgivare. Rapporten lyfter viktiga styrkor, utvecklingsområden samt var det finns gap mellan olika yrkesverksamma grupper. Vi har även fördjupat oss i frågor om medarbetarfeedback, quiet quitting, ledarskap, stress samt utbrändhet och tittat på hur dessa aspekter påverkar svenska medarbetare.

Innehåll:

  • Ambassadörskap – eNPS
  • Styrkor och förbättringspotential
  • Viktiga faktorer på arbetsplatsen
  • mNPS och vikten av ett gott ledarskap
  • Quiet Quitting och lojalitet
  • Stress och utbrändhet
  • Vikten av medarbetarfeedback