Release the full potential in people and organisations through feedback

Vi vet att en stark företagskultur skapar tillväxt och nöjda kunder.

Vår story

Hur allt började

Netigate startades av fyra vänner i Stockholm 2005. De var frustrerade eftersom de flesta företagen de jobbade med tog beslut på magkänsla. Några år tidigare startade vännerna konsultbyrån Inch för att hjälpa företag att digitalisera sina medarbetar- och kundresor. Det var genom arbetet i Inch som de en dag beslutade sig för att transformera bolaget till ett IT-företag och de grundade Netigate. Gustaf Ekelund som är en av grundarna är än idag engagerad i Netigate och sitter med i vår styrelse. Han brann för att ge alla anställda och kunder en röst, han visste att de bästa företagskulturerna skapar de bästa arbetsplatserna och produkterna. Redan från starten var vår vision närvarande: att hjälpa människor och organisationer nå sin fulla potential genom feedback.
Netigate Employees
Netigate Employees

Nå din fulla potential genom feedback

Världen runtom oss förändras. Hur och var vi arbetat kommer aldrig mer att bli detsamma. Människor tvingas till isolering. Företag drunknar i data som de har svårt att förstå sig på och ett resultat av detta blir att företag tappar både kunder och anställda utan att egentligen förstår varför. Att förändra detta är Netigates mission! Vi vet att nöjda anställda leder till lojala kunder. Vi hjälper företag att arbeta med upplevelser för människorna som betyder mest för bolaget.

Netigate i siffror

Vi är ett internationellt företag med nöjda kunder världen över. Vi hjälper företag ta data-drivna beslut.

circle
1700+
circle
5
circle
150

Milstolpar

Ledningsgrupp