Produktutvärderingar


Förstå din produkt

Produktutvärderingar hjälper dig att identifiera och förstå behoven och önskemålen hos en potentiell målgrupp eller marknad. Genom informationen som samlas in med en panel får din organisation viktigt underlag som grund och vägledning för introduktionen av nya produkter eller utvecklingen av befintliga.

Prova kostnadsfritt
customer images

Produktutvärderingar med paneler

Netigate Marknadsundersökningar

Med paneler når du enklare ett stort antal potentiella konsumenter eller kunder. Genom att ställa frågor om en ny produkt eller om vidareutvecklingen av en befintlig produkt till ett visst antal personer i målgruppen får du en bra vägledning att fatta beslut efter. Panelerna kan definieras enligt parameterar som exempelvis demografi, kön, ålder eller intressen, så att du når exakt den grupp av personer som du vill ställa frågor till.

Skapa produktutvärderingar med paneler tillsammans med Netigate

Netigate Marknadsundersökningar

Med Netigate har du direkt tillgång till paneler via CINT som ger dig direkt tillgång till 7 miljoner panelmedlemmar i 50 länder. För en effektivare hantering kan Netigate kopplas via API till något av era system, så att du enkelt kan skapa dina egna paneler och skicka ut produktutvärderingar till befintliga testgrupper.

Kontakta oss i dag om du vill veta mer om hur du kan arbeta med marknadsundersökningar med hjälp av paneler.

Customer Case Topshop


“Svaren på undersökningen gav resultat. Med hjälp av dem kunde vi styra våra marknadsaktiviteter för att nå vår målgrupp bättre” - Åke Hellqvist, VD Topshop

+ Panelmedlemmar från Cint
+ Undersök målgruppens preferenser
+ Gratis fallstudie

Läs Mer
Netigate